С ритуал за преминаване под знамето капитан I ранг доц. Иво Йоцов от Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ премина в запаса. Доц. Йоцов е роден на 8 октомври 1968 г. в град Видин. През 1991 г. завършва „Корабоводене“ във Висшето народно военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“. През 2004 г. завършва Военната академия „Г. С. Раковски“. Защитава дисертация за научна степен „доктор“ през 2009 г. във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. През 2018 г. придобива научна степен „доцент“ в катедра „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ във ВВМУ. От тогава до днес е доцент във Факултет „Навигационен“ на Морско училище. През годините на служба е бил и военен наблюдател в Мисията на ООН в Етиопия и Еритрея.

По време на официалната церемония началникът на Училището – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, изказа благодарност към доц. Йоцов и го награди за службата му.

Научните интереси на доц. Йоцов са в областите „Международна икономика“, „Глобална и морска среда за сигурност“. Във ВВМУ преподава дисциплините „Международни икономически отношения“, „Фирмен международен бизнес“, „Управление на веригите за доставки“, „Международна логистика“. Автор е на множество статии, студии и книги, сред които: „Условия за развитие на икономическите коридори в Евразия“ (2018); The Role of Short Sea Shipping Concept in Black Sea Region as a Connection between Eurasian Transport Systems (2019); State-Controlled Criminal Activity As Economic Weapon (2023); „Черноморският регион: сблъсък на идентичности и рискове за стабилността в Европа“ (2016); „Международен инвестиционен процес“ (2016); „Фактори в съвременните въоръжени конфликти, мултиплициращи морската мощ“ (2004).