От министъра на образованието и науката  – професор Галин Цоков, до началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров

„Уважаеми професор Медникаров,

В Министерството на образованието и науката е получено писмо от Министерство на външните работи с приложено копие на нота от Посолството на Хашемитско кралство Йордания в Букурещ, акредитирано за Република България, с информация, че Министерство на висшето образование и научните изследвания на Йордания е взело решение за признаване на дипломи, издадени от Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Варна, за ОКС бакалавър, за всички специалности – редовно и задочно.“