Семинар за обмяна на опит с Военноморския институт в Одеса в областта на курсантското управление и формиране на личностни качества на курсантите се проведе във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Форумът е част от Международната курсантска седмица, организирана от Морско училище.

От украинска страна участваха двама строеви офицери и двама курсанти – младши командири. Мероприятието е по линия на програмата на НАТО за усъвършенстване на военното образование DEEP (Defence Education Enhancement Programme).