Курсанти, бъдещи военни лекари от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, завоюваха първо място на Студентската научна сесия за млади учени и докторанти към Русенски университет „Ангел Кънчев“. Форумът се проведе на 16 май 2024 г.

Курсант старшина II степен Тодор Тачев и курсант старшина II степен Георги Костадинов спечелиха първо място за доклад, както и второ и трето място на Repetitorium Anatomicum – състезание по анатомия в рамките на същия форум. Курсантите медици получиха и грамоти за активно участие в обсъждането на клиничен случай.

Военните лекари обмениха опит с другите си колеги в областта на общественото здравеопазване в рамките на научната сесия.

Научният екип, работил по доклада, е в състав: курсант мичман Синди Гавраилова, курсант мичман Михаела Иванова, курсант старшина II степен Тодор Тачев, курсант старшина II степен Георги Костадинов.