Началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров бе удостоен с почетно звание „Почетен професор“ на еAcademy на NATO DEEP. Церемонията се проведе на 23 май 2024 г. по време на Годишния преглед на програмата DEEP – Украйна за 2023 г., който се проведе в град Люблин, Полша. Програмата на НАТО за усъвършенстване на военното образование (Defence Education Enhancement Programme – DEEP) е предназначена да идентифицира нуждите на образователните институции в определени държави партньори на НАТО. Тези държави участват в програмата на НАТО „Партньорство за мир“ (Partnership for Peace – PfP) и изрично заявяват желанието си да участват в DEEP. Двата основни компонента – разработване на учебни програми и развитие на преподавателския състав се подкрепят от диалог между институциите в страните партньори и страните от НАТО, както и от дейности и ангажименти на експерти в съответната област.

Началникът на Морско училище получи отличието за своята значителна работа, която има реално въздействие върху формирането на благоприятни условия за операции на NATO DEEP eAcademy, както и за развитието и значителното обогатяване на резултатите от Програмата. Флотилен адмирал Медникаров получи грамота и статуетка от директора еAcademy на NATO DEEP – доц. Пьотр Гавличек. Учредител на наградата е стратегическия партньор на НАТО DEEP eAcademy – Полската асоциация за сигурност.

ВВМУ участва със своя опит в изпълнение на целите, свързани с военноморското образование и обучение в рамките на програмата на NATO DEEP – Украйна от 2015 г. Началникът на Морско училище е академичен ръководител на дейностите на Одеския военноморски институт. Програмата постигна огромен напредък в много различни инициативи и въведени проекти. Един от примерите е програмата за киберсигурност на Одеската морска академия, в която 16 експерти от България, Литва, Полша, САЩ и Украйна, участваха в семинар по кибесигурност във Висшето военноморско училище. Целта бе да се подготви програма за киберсигурност за студенти от Военноморския институт към Одеската морска академия.

Преди церемонията по удостояването с почетното звание бе подписано Рамково споразумение за академично сътрудничество между ВВМУ и Военноморския институт към Национален университет „Одеска морска академия“. Под документа подписите си сложиха флотилен адмирал Медникаров и началникът на Института – кап. I ранг Максим Кириа