От 30.05.2024 г. до 01.06.2024 г. началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров беше на посещение във Военноморската академия на Тунис. Посещението бе по програмата на НАТО DEEP-Тунис и беше съвместно с делегация от Военноморската академия на Полша. Представителите на Военноморските академии на България и Полша бяха приятно изненадани от високото ниво на обучение и подготовка и състоянието на учебно-материалната база на Военноморската академия на Тунис.

През втория ден гостите имаха възможност да се запознаят с главната военноморска база Бизерта и да посетят многоцелеви патрулен кораб. Бяха изнесени брифинги за отделите„Военноморска електроника“, „Корабостроене и кораборемонт“ и за Хидрографския и океанографски център на флота. Отново много добро впечатление направиха подготовката на кадрите и отлична поддръжка на материално-техническата база. В резултат на посещението бяха набелязани направления за съвместна работа и използване
възможностите на програма DEEP за усъвършенстване програмите за обучение и квалификацията на преподавателите и курсантите, основно по английски език и обучение с
използване на симулатори, както и за развитие на възможностите за дистанционно и онлайн обучение.