ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ участва в специализирано международно изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2024“. Морско училище се представя със свой щанд на форума, който се провежда в Пловдив в периода от 5-ти до 8 юни. Темата на Дванадесетата международна научна конференция е „Научни изследвания, иновации и индустриално сътрудничество – парадигма за адекватна отбрана“.

Изложението се доказа като успешен форум за развитие на възможностите за бизнес в сферата на сигурността и отбраната, за разширяване на бизнес-мрежите, за укрепване и задълбочаване на контактите между бизнес партньорите, бизнеса и правителствените и неправителствени организации, за представянето на иновативни решения, продукти и услуги и за споделяне на знания и опит.

Акцентите тази година на щанда на Морско училище са : Интегрирана система за наблюдение на обекти от критичната морска инфраструктура; Технологии за дълбоководни спускания – чрез манекен на водолаз-дълбоководник и осигуряваща апаратура презентираме спускания до 100 м. дълбочина, осигуряваща аварийно-спасителни и подводно – технологични операции. Противотерористични подводни взривни средства – гранати, гранатомети и противоподводни терористични мини; Системи за обследване на подводното пространство – последните ни постижения в мониторинг на околната среда и водите чрез използване специализирани сензорни системи и телеуправляеми подводни апарати; Специализиран противотерористичен катер; Автономен подводен апарат „Морска звезда“; Интернет на медицинските неща, VR симулатор, симулатор за управление на кораби.

В рамките на изложението, освен представяне на образци за въоръжение и техника, се провеждат и научни конференции.