Морско училище е домакин на форума „Космос, иновации, стартъпи“, организиран от Областна администрация – Варна, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ и Техническия университет – Варна, с подкрепата на Европейския съвет за иновации и Българския бизнес форум.
Събитието има за цел да стимулира иновативния потенциал на изследователи, спинаути, малки и средни предприятия и стартъпи от региона на област Варна, както и да насърчи участието им в програмите на Европейската комисия (ЕК), по-специално тези на Европейския съвет по иновациите (EIC).
Презентации бяха изнесени от изпълнителния директор на EnduroSat – г-н Райчо Райчев, г-жа Стела Ткачова – програмен мениджър за космически системи в Европейския съвет по иновации, д-р Албена Куюмджиева – служител по политиките в Европейския съвет за иновации, г-жа Светослава Вангелова и г-жа Петя Пиперкова – от Дирекция „Политики и анализи“ към Министерство на иновациите и растежа, и г-жа Галина Момчева – от Института по математика и информатика към БАН.
В рамките на форума всички участници имаха възможността да посетят най-голямата космическа лаборатория в страната, която се намира в Морско училище.
Форумът „Космос, иновации, стартъпи“ е отлична възможност за региона на Варна да се запознае с най-новите тенденции в областта на космическите технологии и иновации, да установи контакти с водещи експерти и да научи за възможностите за финансиране и подкрепа от Европейската комисия.