От 17 до 19.06.2024 г. началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ флотилен адмирал проф.

д.в.н. Боян Медникаров и ц. сл. Димитър Илиев участваха в 13-та Годишна отчетна среща

(Clearing House) на програмата на НАТО за усъвършенстване на военно-образователната

система в страни партньори – DEEP (Defence Education Enhancement Programme).

Заместник-началникът на училището по учебната и научната част капитан I ранг проф. д-р

Калин Калинов участва онлайн в Годишната среща. Традиционно тази среща се

организира съвместно от управление „Операции“ на международния секретариат на НАТО

и Консорциума по „Партньорство за мир“ (ПзМ) на военните академии и институции,

свързани с изследване проблемите на сигурността (PfP Consortium). Конференцията се

проведе в гр. Копенхаген, Дания и от страна на домакините съорганизатор бе Кралският

датски колеж по отбрана. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров има конкретен принос към DEEP –

Азербайджан, DEEP – Тунис и DEEP – Украйна. Целта на срещата бе да се отчете

постигнатото и да се определят държави и военни учебни заведения, които да поемат

конкретни ангажименти за удовлетворяване исканията на страните-парньори за

усъвършенстване на военно- образователните им системи. По време на Годишната отчетна

среща беше анализирана дейността на Работната група за развитие на образованието

(EDWG) към Консорциума по ПзМ. и усъвършенстване обучението и подготовката на

сержантския и старшински състав.