Екип от ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” участва в Осмата черноморска конференция за киберсигурност, организирана от Центъра за върхови постижения в областта на морската киберсигурност към Морския университет в Констанца и под егидата на Европейския колеж по сигурност и отбрана.

К-н I ранг проф. Мирослав Цветков, ас. Димитър Николов и студент Димитър Димитров представиха презентация на тема „Потенциални подходи за използване на гражданския експертен опит в областта на киберсигурността за повишаване на националната киберустойчивост“ в секция „Преодоляване на различията – синергии между гражданската и отбранителната киберсигурност в ЕС“.

Едновременно с това тримата имаха възможност да участват и в обучението 3rd Cyber ETEE Summer School, организирано от Европейския колеж по сигурност и отбрана и част от тяхната платформа за кибер образование, обучение, оценка и учения – ETEE, което се проведе в Морския университет в Констанца.