От 1 до 5 юли 2024 г. курсант главен старшина Ростислава Димова взе участие в Международната олимпиада „Обща политика за сигурност и отбрана“. Олимпиадата е най-мащабното събитие на Европейската инициатива за обмен на млади офицери, вдъхновена от програма „Еразъм“.Провежда се на всеки две години, като тазгодишното състезание беше организирано от Университет за обществени услуги “Лудовика” в унгарската столица град Будапеща. Тази година 38 курсанти и студенти взеха участие от 15 страни-членки на ЕС. Отлично беше представянето на курсант гл. старшина Димова, която  зае 3-то място на отборните игри.