Общежитието се намира в района на ВВМУ. Създадено е през 2009г. в освободените от курсанти спални корпуси. Сградите са с парно отопление и самостоятелно /за всеки корпус/, подаване на топла вода от електрически бойлери.

Общежитието на ВВМУ разполага с 765 легла в три сгради, с общо 297 стаи. Всички стаи са реновирани и обзаведени с нови мебели. В стаите се настаняват по 2-3 студента. Самостоятелни стаи НЕ се предлагат. В стаите се допуска внасянето на лични – хладилник, ел. кана, кафемашина и др. уреди; без такива с открит реотан.

В стаите има изградена инсталация за интернет и кабелна телевизия, като студентите извършват самостоятелен абонамент с определен за района доставчик. Наемната цена е 150 лева за месец, като в цената са включени разходите за ел. енергия, вода и отопление. В района има столова,  която се ползва от всички служители и студенти.

В района на общежитието е забранено пушенето, употребата на алкохол, носене и съхранение на огнестрелно, газово и хладно оръжие. При нарушаване на забраната студента се лишава от правото да ползва общежитие /съгласно приетия правилник/.

Забранено е посещението на външни за ВВМУ лица, както и пребиваването в чужди стаи след 22:00 часа.