Библиотеката осигурява достъп до следните електронни ресурси:

ScienceDirect Freedom Collection е водеща интердисциплинарна колекция насочена към академичната общност. Тя дава достъп до повече от 12,6 млн. статии от повече от 2500 рецензирани (peer-review) списания, включително списания на отворен достъп. Лицензът на МОН включва достъп до пълния текст на списанията от 2008 г. насам. Съдържанието е лесно откриваемо, с интелигентни търсещи инструменти, с възможности за намиране на сходно съдържание, модерен интерфейс и функции за запазване и споделяне на съдържание. http://www.sciencedirect.com

SCOPUS е най-голямата библиографска и наукометрична база данни в областта на научната, медицинската и техническата литература. Базата данни е незаменим помощник в работния процес на учените с интелигентни инструменти за търсене, проследяване и анализ на научната информация. В Scopus може да бъде направена оценка на списания, автори и институции. Най-новата функция е метрика на ниво статия. Scopus включва над 21 000 научни издания на повече от 5 000 издатели, общо над 57 милиона библиографски записи; над 3 800 списания със свободен достъп; над 90 хил. книги и информация за статии под печат от над 3 850 списания, материали от конференции, патенти и други ресурси. www.scopus.com

Mendeley е свободен софтуер за библиографски мениджмънт и социална мрежа в помощ на учените и студентите. Той е вграден в базите на Elsevier (Scopus и Science Direct). Чрез създаване на онлайн профил, платформата индексира и организира Вашата колекция от статии в PDF-формат и съставя библиография в желания формат за цитиране. Мрежата позволява: • управление на цитирането; • четене, анотиране и водене на бележки; • импортиране и организация на документи; • споделяне на научна информация и проекти в уеб среда; • откриване на статии, учени и научни групи и достъп чрез мобилни устройства. На базата на споделената от потребителите информация, можете да откривате значимите статии, учени и научни групи на базата на наукометрична информация. Mendeley позволява cъxpaнение на информация в уеб до 2 GB.

http://www.mendeley.com

ELIBRARY.RU e най-голямата руска електронна библиотека на научните публикации с широки възможности за търсене и получаване на информация, създадена през 1999 г. Осигурява достъп до пълния текст на около 4000 чуждестранни и 3900 местни научни списания, анотации на публикации от почти 20 000 списания, както и описания на половин милиона руски и чуждестранни дисертации. Като потребители са регистрирани над 2200 научни организации и над 1,1 милиона индивидуални членове от 125 страни. Ежегодно читателите получават от библиотеката повече от 7 милиона пълнотекстови статии и преглеждат повече от 22 милиона анотации.

http://elibrary.ru/

SpringerLink e най-изчерпателната онлайн колекция в света от научни, технологични и медицински списания, книги и справочни произведения.