Курсант мичман Димо Красимиров Савов и курсант главен старшина Николай Константинов Кряколов от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ взеха участие в ежегодната конференция по лидерска подготовка (NALC) във Военноморската академия на САЩ в гр. Анаполис, щата Мериленд, в периода от 20 до 25 януари 2024 г.
Курсантите присъстваха на лекции, сред чиито теми са били: „Ролята на смирението в лидерството“, „Лидерството като отговорност“, „Придържане към своето „Защо?“ и други.
В конференцията са участвали повече от 350 курсанти, студенти, офицери и преподаватели от 15 различни държави, като Япония, Германия, Италия, Франция, Великобритания, Перу, Украйна и други.

Практическата работа по време на дискусии по групи е била от особена полза. Участието в нея е способствало за разширяване на схващанията и разбиранията на представителите на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ в различни направления на командно-организаторския аспект на лидерството, разглеждайки тематики като вземане на управленски решения и оценка на риска в критични ситуации.