От 05.06.2024 г. до 07.06.2024 г. началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров участва в Семинар на началниците на военни училища от Европа (EUMACS-2024) в гр. Брюксел. Домакин на Семинара беше Кралската военна академия на Белгия. Участниците в Семинара бяха приветствани от началника на Кралската военна академия на Белгия контраадмирал Ив Дюпон и от представителят на Европейския колеж за сигурност и отбрана г-н О‘Роджър.

Участниците в Семинара предварително бяха разпределени в четири групи, които дискутираха следните въпроси: лидерска подготовка, изкуствен интелект и кибер защита, бойно използване на дронове, поколение Z и попълване на висшите военни учебни заведения с млади курсанти. От изводите и обобщенията на различните групи на Семинара, косвено може да се направи обобщението, че ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се представя много добре във всичките обсъждани области и споделя аналогични проблеми с останалите висши военни учебни заведения.

Бяха представени домакините на следващия Семинар на началниците на военни училища от Европа (EUMACS), който ще се проведе от 27 до 30 май 2025 г. в Полша. Това ще бъдат Полският военновъздушен университет в гр. Деблин и Военния технологичен университет в гр. Варшава.