1. Заповед за обявяване на конкурс за задочна докторантура през 2023 г. – преглед

2. Списък на предлаганите от ВВМУ теми за докторантури през 2023 г. – преглед

3. Заповед за обявяване на конкурс за задочна докторантура през 2022 г. – преглед

4. Списък на предлаганите от ВВМУ теми за докторантури през 2022 г. – преглед

5. Заповед за обявяване на конкурс за задочна докторантура през 2021 г. – преглед

6. Списък на предлаганите от ВВМУ теми за докторантури през 2021 г. – преглед

7. Заповед за обявяване на конкурси за редовни и задочни докторантури през 2020 г. – преглед

8. Списък на конкурси за редовни и задочни докторантури обявени от ВВМУ през 2020 г. – преглед

9. Заповед за обявяване на конкурси за редовни и задочни докторантури през 2019 г. – преглед

10. Списък на конкурси за редовни и задочни докторантури обявени от ВВМУ през 2019 г. – преглед

11. Заповед за обявяване на конкурси за редовни и задочни докторантури през 2018 г. – преглед

12. Списък на конкурси за редовни и задочни докторантури обявени от ВВМУ през 2018 г. – преглед

13. Заповед за обявяване на конкурси за редовни и задочни докторантури през 2017 г. – преглед