Обучението по специалността разширява и задълбочава знанията на студентите в областта на техническата експлоатация и ремонта на електрообзавеждането на кораби, плаващи съоръжения и брегови пристанищни комплекси.

Завършилите специалността, съгласно изискванията, посочени в Конвенция STCW и Директива 2008/106/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. за минималното ниво за подготовка на моряците, могат да заемат следната длъжност за експлоатация и поддържане на корабни силови уредби :

1. корабен електромеханик.

Продължителност на обучението:

– За придобилите бакалавърска степен по същата специалност – 1 г.;

– За придобилите бакалавърска степен по друга специалност.

Извадка от учебен план за специалността