Новата магистърска специалност във ВВМУ Н. Й. Вапцаров е инженерно-изчислителна специалност със софтуерна насоченост, която обединява три специализации:

Морски симулатори –  завършилите ще бъдат инженерни специалисти в проектирането, създаването и поддръжката на морски симулатори, но също така ще бъдат в състояние да създават модерни, инженерно-изчислителни, компютърни приложения във всички сфери.

Изчислителна динамика на флуидите – завършилите ще бъдат инженерни специалисти запознати с възможностите на числения анализ и ще могат да решават проблеми в сферата на Механика на Флуидите с Ansys Fluent. Също така ще бъдат в състояние да използват и други компютърни програми и средства, и да решават задачи не само в Морската Индустрия.

Изкуствен Интелект – завършилите ще бъдат инженерни специалисти запознати с основните принципи на модерното програмиране, обединени под името Изкуствен Интелект. Също така ще бъдат в състояние да създават обучени модели, алгоритми и приложения не само в Морската Индустрия.

Продължителност на обучението: Три семестъра – 1.5 години

Входни изисквания:

  • Бакалавърска степен от ВВМУ;
  • Бакалавърска степен от друго учебно заведение с компютърна или инженерна насоченост.

Обучението завършва с разработване на дипломна работа.