Home/Новини

новини

Експертна група от НАОА ще акредитира ново професионално направление във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

От 25 до 27 февруари 2021 г. на посещение във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по процедура за оценяване на проект за откриване на професионално направление 9.1. – „Национална сигурност“, бе експертна група от Националната агенция за оценяване и акредитация. Експертната група бе в състав: проф. д-р Георги Камарашев – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, [...]

By | 2021-02-26T14:12:42+00:00 февруари 27th, 2021|2021, акредитация, Новини|0 Comments

Възпитаниците от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ са предпочитани кадри от OTP GROUP

На 25 февруари 2021 г. във виртуална среда бе проведена среща между студенти от специалностите ИКТ и "Киберсигурност"  и представители от Банка ДСК: г-н Даниел Креков – директор на Дирекция „Информационна сигурност“, г-жа Габриела Джейзайрлиян – директор на Дирекция „Подбор, работодателска марка и иновации“, г-жа Маргарите Белоконска – главен експерт, подбор на персонал, и г-жа [...]

By | 2021-02-26T12:08:11+00:00 февруари 26th, 2021|2021, Новини, Събития|0 Comments

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ посрещна участниците в оперативния сбор на командира на ВМС

На 25 февруари 2021 г. започна оперативният сбор на командира на ВМС, който тази година е на тема „Насоки в развитието на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България и произтичащите задачи пред ВМС“. В рамките на сбора бяха изнесени доклади, свързани с развитието на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България, предизвикателства [...]

By | 2021-02-25T14:15:34+00:00 февруари 25th, 2021|2021, Новини, Посещения, Събития|0 Comments

Експерти от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ взеха участие в конференция, посветена на предизвикателствата пред морската сигурност

В периода 22 – 23 февруари 2021 г. изтъкнати експерти в областта на морската сигурност от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ взеха участие във втората среща – диалог между Международния център за миграция и сигурност в България и Националната морска фондация на Индия. На срещата присъстваха експерти от Израел, Индия и България, които обсъдиха съвременните предизвикателства [...]

Подбор на служители от ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ за участие в мобилност по програма „Еразъм+“

Екипът по програма ЕРАЗЪМ+ към ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ стартира подбор на служители за участие в Мобилност на персонал с цел обучение/преподаване в партниращи държави за 2020/2021 г. по договор №2020-1-BG01-KA103-078078 с ЦРЧР. Условия за кандидатстване: Кандидатите трябва да са служители на ВВМУ; Кандидатите трябва да подадат лично в Еразъм+ центъра на ВВМУ заявление за участие; Кандидатите [...]

By | 2021-02-23T09:10:48+00:00 февруари 23rd, 2021|2021, Еразъм, Новини|0 Comments

Скръбна вест

Командването и академичният състав на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ изказват своите най-искрени съболезнования по повод кончината на капитан I ранг о.з. Славчо Григоров Димитров (25.04.1941-20.02.2021). Капитан Димитров е бил началник на катедра „Морска практика и експлоатация на кораба“. В периода от 1990 до 1994 г. е заместник-началник на Морско училище. Той е носител на награден [...]

By | 2021-02-23T13:33:09+00:00 февруари 22nd, 2021|2021, in memorial, Новини|0 Comments

Central & Eastern European Academic Source от EBSCO Information Services

От 1 март до 30 април 2021 г. Български информационен консорциум организира временен достъп до нова база данни от EBSCO Information Services – „Central & Eastern European Academic Source“ (CEEAS). Временният достъп се предоставя от издателя за всички членове на БИК, участващи в споделения достъп до EBSCO. Базата данни ще се визуализира автоматично в техните [...]

By | 2021-02-22T06:55:14+00:00 февруари 22nd, 2021|2021, библиотека, Новини, Събития|0 Comments

Първи ранен прием на кандидат-курсанти във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

На 19 февруари 2021 г. комисия, назначена със заповед на министъра на отбраната, се събра, за да определи 24-мата кандидат-курсанти, приети в специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ – специализации „Корабоводене за ВМС“, „Корабни машини и механизми за ВМС“, „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи“, „Кибероперации“ и „Мехатроника“, за учебната 2021/2022 г. [...]

By | 2021-02-19T11:23:37+00:00 февруари 19th, 2021|2021, Курсанти, Новини, Прием|0 Comments

Честит рожден ден на капитан I ранг доцент доктор на военните науки Асен Кожухаров

Ръководството на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ поздравява капитан I ранг доцент доктор на науките Асен Кожухаров по случай неговата 60-годишнина. Капитан I ранг Асен Кожухаров е роден на 18 февруари 1961 г. в гр. Варна. Завършва Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ с магистърска степен. Защитава докторат също във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ [...]

By | 2021-02-18T09:23:37+00:00 февруари 18th, 2021|2021, Новини, Празници, Събития|0 Comments

ВВМУ обявява преразпределение на остатъчни средства по перо студентска мобилност с цел практика по програма „Еразъм+“, КД103

Всички студенти, участници в студентска мобилност с цел практика по договор 2019-1-BG01-KA103-061325,  могат да участват в преразпределение на остатъчни средства при следните условия: Студентите да са приключили мобилността си извън договорирания период, поради извънредната пандемична обстановка – Ковид-19; Договорираният краен срок за финализиране на мобилността по договор за студентска мобилност с цел практика да е [...]