Home/За нас/Структура
Структура 2022-01-17T08:31:18+00:00

Структурата на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, включва: командване, факултети, административни структури, Център за следдипломна квалификация и Професионален старшински колеж.

 Командване

Началник на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна:
флотилен адмирал професор доктор на военните науки Боян Кирилов Медникаров
електронна поща: rector@naval-acad.bg

Канцелария на Началника:
г-жа Даниела Грозева
телефон: +359 52 552-377,
електронна поща: info@naval-acad.bg

emilyordanovЗаместник-началник по административната част и логистиката:
капитан I ранг Емил Йорданов
телефон: +359 52 552-221
електронна поща: adm.vicerector@naval-acad.bg
Заместник-началник по учебната и научна дейност:
капитан I ранг професор доктор Калин Спасов Калинов
телефон: +359 52 552-223
електронна поща: edu.vicerector@naval-acad.bg
dimitranovПомощник-ректор по инвестициите:
капитан I ранг о.р. Светослав Димитров Димитранов
телефон: +359 52 552 224
електронна поща: dimitranov@naval-acad.bg

Факултети

Факултет „Навигационен“
Декан:
капитан I ранг доцент доктор Недко Димитров
телефон: 052 552-260
електронна поща: nedko.dimitrov@naval-acad.bg
Канцелария на Факултета
за обучение в ОКС „Бакалавър“:
телефон: 052 552-378
електронна поща: navi-office@naval-acad.bg
за обучение в ОКС „Магистър“:
телефон: 052 552-248
електронна поща:
Факултет „Инженерен“
  Декан:
капитан I ранг доцент доктор Христо Христов
телефон: 052 552-270
електронна поща: hr.v.hristov@naval-acad.bg
Канцелария на Факултета
обучение в ОКС „Бакалавър“ и в ОКС „Магистър“:
телефон: 052 552-379
електронна поща: k.mihailova@nvna.eu || e.nikolova@nvna.eu
Функционален факултет „Чуждоезиково обучение“
  Ръководител:
капитан I ранг доцент доктор Николай Великов
телефон: 052 552 979
електронна поща: n.velikov@nvna.eu
Канцелария на Факултета
телефон: 00359 884 108 266
електронна поща: int_students@nvna.eu

Катедри

Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво
Началник на катедра:
к-н I р. доц. д-р Валентин Василев
телефон: 052 55-22-61
електронна поща: valentin-vasilev@naval-acad.bg
Корабоводене
Ръководител на катедра:
доц. д-р Юрий Дачев
телефон: 052 55-22-62
електронна поща: y.dachev@naval-acad.bg
Електроника
Ръководител катедра:
проф. д-р Чавдар Александров
телефон: 052 55-22-63
електронна поща:ch.alexandrov@naval-acad.bg
Експлоатация на флота и пристанищата
Ръководител на катедра:
проф. д-р Димитър Димитракиев
телефон: 052 55-22-64
електронна поща: d.dimitrakiev@naval-acad.bg
 Мениджмънт и логистика
Ръководител на катедра:
проф. д.ик.н. Димитър Канев
телефон: 052 55-22-66
електронна поща: d.kanev@naval-acad.bg
Езикова подготовка
Ръководител на катедра:
доц. д-р Петина Вичева
телефон: 052 55-22-65
електронна поща: p.vicheva@naval-acad.bg
Национална сигурност
Ръководител на катедра:
проф. д-р Валери Стоянов
телефон:
електронна поща:
Корабни силови уредби
Ръководител на катедра:
доц. д-р Румен Стоянов
телефон: 052 55-22-71
електронна поща: r.stoyanov@naval-acad.bg
Електротехника
Ръководител на катедра:
доц. д-р Милен Бонев
телефон: 052 55-22-72
електронна поща: m.bonev@nvna.eu
Техническа механика
Ръководител на катедра:
доц. д-р Юлиян Николаев Минчев
телефон: 052 55-22-73
електронна поща:
 Кораборемонт
Ръководител на катедра:
доц. д-р Георги Люцканов
телефон: 052 55-22-74
електронна поща: g.lyutskanov@naval-acad.bg
 Информационни технологии
Началник на катедра:
полк. доц. д-р Юлиян Цонев
телефон: 052 55-22-75
електронна поща: tzonev@naval-acad.bg
Математика и физика
Ръководител на катедра:
доц. д-р Татяна Стефанова Маджарова
телефон: 052 55-22-57
електронна поща: t.madzharova@naval-acad.bg

Научна секция

Научна секция
Началник:
капитан I ранг проф. д-р Мирослав Цветков

телефон: 052 552-383

електронна поща: m.tsvetkov@nvna.eu

ДСДК

ЦДО

Център за дистанционно обучение
Ръководител:
капитан III ранг доц. д-р Йордан Сивков
телефон:
електронна поща: jsivkov@naval-acad.bg
Уеб администратор:

Валерия Терзийска

телефон:
електронна поща:

Администрация

Отдел „Учебна дейност“
Началник на отдел
капитан I ранг Вълчо Атанасов
телефон: 052 55-22-40
електронна поща: v.atanasov@nvna.eu
Отдел „Логистика“
Началник на отдел:
полковник инж. Станко Вернов
телефон: 052 55-22-81
електронна поща:
Отдел „Финанси“
Началник: Милена Банкова
телефон: 052 552 227
електронна поща: finance@nvna.eu
Финансов офис
телефон: 052 552 381
електронна поща: finance@nvna.eu
Юридически офис
Главен юрисконсулт: Борис Борисов
телефон: 052 552 226
електронна поща:
Офис
телефон: 052 552 238
електронна поща:

Ръководител:
телефон: 052 552 242
електронна поща: dimiter.illeieff@nvna.eu