Home/Център за дистанционно обучение
Център за дистанционно обучение 2024-01-17T09:53:15+00:00

Център за дистанционно обучение

Центърът за дистанционно обучение (ЦДО) е структура от Департамент за следдипломна квалификация и дистанционно обучение, като изпълнява своите функции в съответствие с Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за дистанционното обучение и вътрешните правилници на ВВМУ.