Еразъм+ 2022-03-07T14:57:33+00:00

   Резултати от изпълнението на Програма „Еразъм+“ в България през 2019г. 

Добре дошли в сайта на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” за програма „ЕРАЗЪМ+“

Програма „ЕРАЗЪМ+“ е новата Европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт, която стартира през 2014 година.

В сайта ще намерите подробна информация за дейностите, които ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” осъществява в рамките на програма „ЕРАЗЪМ+“ и ще се запознаете с широкия кръг от възможности, които програмата предлага на студенти, преподаватели и административен персонал от висшите училища.

Екипът на „ЕРАЗЪМ+“ се надява, че предоставената информация ще е полезна на всички заинтересовани и ще помогне за активното участие в различните форми на програмата за обучение и повишаване на квалификацията във висши училища на страните членки на Европейския съюз и другите страни по програмата.

Можете да се запознаете с нашия Вътрешен правилник за работа по програма „ЕРАЗЪМ+“ във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна.

Мнения и предложения по сайта може да изпращате на eлектронна поща: erasmus.vvmu@gmail.com