Библиотека

Home/Учебна база/Библиотека
Библиотека 2024-03-18T08:55:33+00:00

Промоционален достъп до три колекции от електронни списания на Taylor & Francis

От 1 ноември до 31 декември 2022 г. Български информационен консорциум организира временен достъп до 2212 електронни списания на Taylor & Francis, разпределени в три колекции:

  • Medical and Pharmaceutical Science Library (194 списания).
  • Science and Technology Science Library (524 списания).
  • Social Science and Humanities Library (1494 списания).

Това е първият от поредицата пробни достъпи през академичната 2022/2023 г. по повод 20 години от създаването на Български информационен консорциум.

Линк за достъп: https://www.tandfonline.com/

Отново безплатно публикуване в хибридни и Open access списания на издателство „Bentham Science“ и временен достъп до електронни книги и списания

Български информационен консорциум подновява своето участие в „Institutional Membership Program“ на издателство „Bentham Science“ до 13 май 2024 г. Участието в тази програма позволява на всички членове на консорциума да се възползват от следните предимства абсолютно безплатно:

– през периода изследователи от организациите, членове на БИК участващи в пробния достъп до бази данни на „Bentham Science“, имат възможност да публикуват в режим на отворен достъп във всяко от списанията с хибриден или изцяло отворен достъп на издателството, като таксата за обработка (APC) е $0 за статии, които са изпратени до 13.05.2024 г.

– 20% отстъпка от таксата за публикуване с отворен достъп (извън пробния период).

– приоритетно рецензиране и публикуване.

В допълнение през същия период „Bentham Science“ предоставя отново за 27 библиотеки, членове на БИК, временен достъп до електронни списания и книги на издателството. Достъпът се осъществява от платформата https://eurekaselect.com/ , като включените издания са снабдени със следния етикет: „Promotion: Free Download“.

Библиотечно-информационният център е звено в структурата на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, което осъществява дейност за реализиране на своите основни цели и задачи:

  • Осигурява библиотечното, научно-информационното и библиографско обслужване на командно-преподавателския, академичния, курсантския и студентския състав.
  • Осигурява научно комплектуване, обработка, организиране и опазване на библиотечния фонд, съобразно програмите и плановете за учебната и научно-изследователска дейност на ВВМУ.
  • Поддържа контакти с други библиотеки, библиотечни мрежи и информационни звена в националната академична мрежа; участва в системата за междубиблиотечно заемане и книгообмен.
  • Поддържа електронни каталози, библиографски и информационни бази данни в автоматизираната библиотечна система.
  • Осигурява на своите потребители достъп до Интернет.

Всички читатели използващи нашите услуги могат да се запознаят с Правилник за дейността на библиотечно-информационния център.

Новини

2003, 2023

Библиотеката в Русе кани участници в Международна научна конференция

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе кани най-учтиво Вас и [...]

1303, 2022

Временен достъп до електронни книги и списания на издателство Bentham Science

От 1 март до 31 май 2022 г. Библиотеката организира [...]