Home/Учебна база/Библиотека
Библиотека 2018-06-25T14:43:08+00:00

Библиотечно-информационният център е звено в структурата на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, което осъществява дейност за реализиране на своите основни цели и задачи:

  • Осигурява библиотечното, научно-информационното и библиографско обслужване на командно-преподавателския, академичния, курсантския и студентския състав.
  • Осигурява научно комплектуване, обработка, организиране и опазване на библиотечния фонд, съобразно програмите и плановете за учебната и научно-изследователска дейност на ВВМУ.
  • Поддържа контакти с други библиотеки, библиотечни мрежи и информационни звена в националната академична мрежа; участва в системата за междубиблиотечно заемане и книгообмен.
  • Поддържа електронни каталози, библиографски и информационни бази данни в автоматизираната библиотечна система.
  • Осигурява на своите потребители достъп до Интернет.

Всички читатели използващи нашите услуги могат да се запознаят с Правилник за дейността на библиотечно-информационния център.

Новини

2303, 2018

Достъп до колекции в ProQuest

март 23rd, 2018|0 Comments

До 11 април 2018 г., Български информационен консорциум организира временен [...]

2303, 2018

Възстановен достъп до Scopus и Science Direct

март 23rd, 2018|0 Comments

След прекъсване беше възстановен пълния достъп до бази данни Scopusи  Science Direct.