Контакти 2020-05-08T07:38:24+00:00

Пощенски адрес:
България, гр.Варна 9002, ул. „Васил Друмев“ № 73

Телефони:

  • централа: 052 632 015, 052 552 222;
  • факс: 052/ 303 163;
  • канцелария на „Учебен отдел“: 052 552 380;
  • канцелария на факултет „Навигационен“: 052 552 378;
  • канцелария на факултет „Инженерен“ 052 552 379;
  • финансова служба 052 552 381;
  • юридически офис 052 552 238;

Електронна поща:

  • info@naval-acad.bg

 

Банкова сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“:

Банка: Банка ДСК

IBAN: BG87STSA93003106864001

SWIFT/BIC: STSABGSF