Международна дейност

Home/Международна дейност
Международна дейност 2021-12-02T14:31:55+00:00

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” развива активна международна дейност през последните десетилетия. Свързана е преди всичко с договорите на Морското училище за двустранно сътрудничество с други военноморски академии, отговорни институции, сходни учебни заведения в САЩ, Канада, Азия, Австралия, Европа.

Активни, ползотворни и успешни са контактите с Военноморската академия в Гдиня, Полша и Военноморски институт към Одеския национален морски университет в Украйна, Държавната морска академия „Макаров” в Русия, Турската военноморска академия в Тузла и Технически университет в Истанбул, Румънската военноморска академия „Мирча чел Батран” и Морски университет в Констанца, Румъния, Италианската военноморска академия в Ливорно, Гръцката военноморска академия „Хеленик” в Пирея, Морската академия на САЩ в щат Мейн и Военноморската академия в гр. Анаполис, Мериленд.

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” членува в редица авторитетни международни организации и структури, които съответстват на престижа на училището: член на Международния консорциум на военните академии и научните институти по въпросите на сигурността и отбраната, чиято членски състав включва над 200 организации от 40 страни от Евроатлантическия съвет за партньорство. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” участва в работата на Асоциацията на военните аташета, акредитирани у нас. Училището бе посетено от военните аташета на повече от двайсет държави.

Представители на официални делегации от Морско училище са участвали в различни международни форуми в Европа, Северна Америка, Азия, Австралия, Близкия Изток. Министерството на земята, инфраструктурата, транспорта и туризма на Япония прие решение за даване на пълни права на морските капитани и механици, възпитаници на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, да плават на кораби под японски флаг.

Възпитаници на Морско училище – курсанти и студенти редовно участват в учебно-плавателни практически занимания на италианските и румънските военноморски сили, с които има традиционни връзки. Курсантите и студентите успешно участват в международни състезания, регати и конкурси.

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” е съучредител и редовен член на Международната морска асоциация – IAMU. Представители на ръководството и преподаватели редовно участват на генералните асамблеи на асоциацията, провеждани в различни краища на света.

ВВМУ”Н. Й. Вапцаров” е член на Международната асоциация на преподавателите по морски науки – IMLA към Международната морска организация и бе домакин на конгреса по морски английски език през 2001 г.

Морско училище поддържа повече от десет години дистанционно обучение за следдипломна квалификация на корабни агенти и брокери, съвместно с Институт за чартърни брокери, Лондон.

От 2010 г. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” работи по международен проект MarTEL Plus – програма на Европейския съюз LifeLong Learning Programme – Леонардо да Винчи, online тестове по английски език за морски лица

Офисът ще съблюдава за „добрите практики” по отношение на дипломатическия протокол. В Морско училище редовно се провеждат официални церемонии, посрещат се високопоставени лица, министри, посланици, чуждестранни делегации. За протоколните събития и протоколната кореспонденция отговарят служителите специалисти от Офис за международна дейност и протокол при ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”.