Home/Обучение/Курсанти/Военен лекар – бакалавър
Военен лекар – бакалавър 2022-12-08T10:39:49+00:00

За първи път в България Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна (МУ-Варна), съвместно с Военномедицинска академия – София (ВМА) и Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” (ВВМУ), предлагат възможност за обучение по специалност „Военен лекар“ („Медицина“ за образователно-квалификационна степен „магистър“ и „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ с образователно-квалификационна степен „бакалавър). Професията на военен лекар е чест и престиж за хиляди специалисти по света, за които спасяването на човешкия живот е призвание и дълг, а патриотизмът – дълбоко осъзнато убеждение.

Обучението се провежда едновременно в МУ-Варна, ВМА и във ВВМУ, в редовна форма. След завършване на пълния курс на обучение, който е 6 години, студентите ще получат образователно-квалификационните степени (ОКС) „магистър“ по специалността „Медицина” от МУ-Варна и ОКС „бакалавър“ по специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”, специализация „Медицинско осигуряване на Въоръжените сили“ от ВВМУ.

Обучението в специалност „Медицина“ отговаря на най-високите национални и международни стандарти. Осъществява се в редовна форма, по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността. Курсът на обучение е 6 години. Той включва 10 учебни семестъра и преддипломен стаж, по време на който се полагат държавни изпити. След завършване на пълния курс на обучение студентите получават професионална квалификация „магистър-лекар” и придобиват ОКС „магистър”.

Част от квалификациите, които ще получат по време на своето обучение в специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”, специализация „Медицинско осигуряване на Въоръжените сили“са умения за управление на катер и яхта, водолазни умения, както и оцеляване в разнообразни условия. Студентите ще имат възможност да управляват виртуални кораби на най-модерните симулатори в Европа и да контактуват с курсанти от целия свят. Добрата подготовка на завършилите тази специалност им дава възможност за повишаване на квалификацията не само в България, но и във всички страни-членки на НАТО. При участие в международни мисии освен заплата, се получават допълнително 50% от нейната стойност за работа в зона „Риск”, както и ежедневни командировъчни пари в съответната валута. Работата при екстремални условия е не просто приключение, но и изпитание на личностните качества и професионализма. Там българските военни лекари непрекъснато доказват, че военната медицина е не просто специалност, а отговорна кауза, достъпна само за най-смелите професионалисти, които рискуват живота си за другите, вземат най-бързото и най-животоспасяващото решение в екстремна ситуация. Съчетанието от хуманизма на лекарската професия и отговорността на офицерската кариера ще формират в завършилите лидерски умения, организираност и дисциплина, които се ценят високо във всяка сфера на обществения живот и гарантират успех.

 Предимства:

 • Без такси за обучение и в двата университета;
 • Паралелно с придобиването на ОКС „магистър“ по гражданска специалност „Медицина“ се придобива и ОКС „бакалавър“ по военна специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“, специализация „Медицинско осигуряване на Въоръжените сили“;
 • Гарантирана реализация след завършване с договор за работа като военен лекар – 10 години.

За допълнителна информация:

 • телефон 0889/044 111 – капитан II ранг Димана Славова
 • Диплома, призната във всички европейски държави;
 • Безкомпромисно качество на обучението – първият и единствен университет у нас, въвел през 2008 г. EFQM® модел за Business Excellence на Европейската фондация за управление на качеството;
 • Висококвалифицирани преподаватели и специалисти;
 • Класически модели на преподаване, умело съчетани с най-модерните технологии;
 • 3D технологии за изучаване на анатомията на човека;
 • Високотехнологично оборудвани лаборатории и учебни бази за практика;
 • Лекционни аудитории с модерна интериорна среда – интерактивни дъски, симулатори за обучение, видео връзка за отдалечен достъп до други учебни зали и др.;
 • Осигурен достъп до най-добрите информационни бази от данни;
 • Библиотека, разполагаща и с електронни читални, работеща с удължено работно време по време на редовните изпитни сесии, съобразено с натовареността на студентите;
 • Електронна платформа за обучение „Blackboard“ с пълен онлайн достъп до вътрешни и външни учебни ресурси, интерактивни материали и тестове;
 • Платформа „Уебстудент“ – онлайн профил на всеки студент, даващ възможност за проследяване в реално време на оценки, график на лекции и упражнения, административно обслужване, онлайн подаване на документи за общежития и стипендии и много други;
 • Спортна база с професионални треньори по футбол, баскетбол, волейбол и тенис, както и с новата възможност за обучение по ветроходство.
 • По време на следването си обучаемите за военни лекари са със статут на курсанти, а след завършване на медицинското си образование придобиват офицерско звание „Лейтенант“;
 • Специализираното военно и военномедицинско обучение ще се осъществява във ВВМУ и ВМА – София;
 • Осигурено настаняване, хранене и униформено облекло;
 • Осигурена специализация по клинични медицински специалности, след третата година на военна служба;
 • Възможност за специализация по военномедицинска специалност веднага след започване на военната служба.