Home/Финансови отчети на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
Финансови отчети на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ 2017-12-21T14:45:23+00:00

2017

20 декември 2017: Отчет за периода 01 януари – 30 ноември 2017 г

18 ноември 2017: Отчет за периода 01 януари – 31 октомври 2017

19 октомври 2017:  Отчет за периода 01 януари – 30 септември 2017

18 септември 2017: Отчет за периода 01 януари – 30 август 2017

16 август 2017: Отчет за периода 01 януари – 31 юли 2017

17 юли 2017: Отчет за периода 01 януари – 30 юни 2017

07 юни 2017: Отчет за периода 01 януари – 31 май 2017

20 април 2017: Отчет за периода 01 януари 31 март 2017 г.

15 февруари 2017: Отчет за периода 01-31 януари 2017 г.

2016

31 август 2017 г.: Заверен отчет за касово изпълнение 2016 г.

Отчет за приходите и разходите 2016

Баланс 2016

Обяснителна записка

Одитно становище за заверка на Годишен финансов отчет на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна за 2016 г.

01 февруари 2017 г.: Отчет за периода 01 януари 2016 г. до 31 ноември 2016 г.

15 ноември 2016 г.: Отчет за периода 01 януари 2016 г. до 31 октомври 2016 г.

26 юли 2016 г.: Отчет за периода 01 януари 2016 г. до 30 юни 2016 г.

28 юни 2016 г.: Отчет за периода от 01 януари 2016 г. до 31 май 2016 г.

06 юни 2016 г.: Отчет за периода от 01 януари 2016 г. до 30 април 2016 г.

20 април 2016 г.: Отчет за периода от 01 януари 2016 г. до 31 март 2016 г.

29 февруари 2016 г.: Отчет за периода от 01 януари 2016 г. до 29 февруари 2016 г.

29 февруари 2016 г.: Отчет за периода от 01 януари 2016 г. до 31 януари 2016 г.