Home/За нас/Мисия
Мисия 2016-04-04T11:22:55+00:00

МИСИЯ НА ВВМУ

  • Подготовка на висококвалифицирани специалисти за българските ВМС и морската индустрия и научно осигуряване на трансформацията на ВМС и развитието на морския сектор на Република България.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

  • Обучение на офицери за ВМС с висше военно и гражданско образование;
  • Обучение на морски кадри с висше образование за степени „Доктор“, „Магистър“ и „Бакалавър“ за гражданския флот;
  • Следдипломна квалификация на морски кадри;
  • Провеждане на научни изследвания в интерес на трансформиращите се ВМС на Република България и морската индустрия.

ДРУГИ ЦЕЛИ

  • Обучение на офицери от катедра ВМС на ВА за степен „Магистър“;
  • Професионална подготовка и повишаване на квалификацията на старшини и матроси.