Одити – Сметна палата 2023-09-19T09:36:49+00:00

19 септември 20223 г. :

Сборен баланс за 2022 г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

Сборен отчет по приходите и разходите за 2022 г.

Обяснителна записка

Одитно становище за заверка за Годишен финансов отчет на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна за 2022 г.

31 август 2022 г. :

Сборен баланс за 2021 г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

Сборен отчет по приходите и разходите за 2021 г.

Обяснителна записка

Одитно становище за заверка за Годишен финансов отчет на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна за 2021 г.

10 септември 2021 г. :

Сборен баланс за 2020 г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

Сборен отчет по приходите и разходите за 2020 г.

Обяснителна записка

Одитно становище за заверка за Годишен финансов отчет на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна за 2020 г.

16 октомври 2020 г. :

Сборен баланс за 2019 г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

Сборен отчет по приходите и разходите за 2019 г.

Обяснителна записка

Одитно становище за заверка на Годишен финансов отчет на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна за 2019 г.

26 септември 2019 г. :

Сборен баланс за 2018 г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

Сборен отчет по приходите и разходите за 2018 г.

Обяснителна записка

Одитно становище за заверка на Годишен финансов отчет на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна за 2018 г.

 

17 август 2018 г. :

1. Заверен Сборен Баланс

2. Сборен ОПР за 2017 г.

3. Сборен отчет за касовото изпълнение

4. Обяснителна записка

5. Одитен Доклад на Сметна палата за 2017 г.

10 август 2015 г.: Одитно становище на Сметната палата за Годишния финансов отчет на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за 2015 г.

3 август 2015 г.: Одитно становище на Сметната палата за Годишния финансов отчет на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за 2014 г.