Одити – Сметна палата 2020-10-16T07:37:29+00:00

16 октомври 2020

Сборен баланс за 2019 г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

Сборен отчет по приходите и разходите за 2019 г.

Обяснителна записка

Одитно становище за заверка на Годишен финансов отчет на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна за 2019 г.

26 септември 2019

Сборен баланс за 2018 г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

Сборен отчет по приходите и разходите за 2018 г.

Обяснителна записка

Одитно становище за заверка на Годишен финансов отчет на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна за 2018 г.

 

17 август 2018 г.:

1. Заверен Сборен Баланс

2. Сборен ОПР за 2017 г.

3. Сборен отчет за касовото изпълнение

4. Обяснителна записка

5. Одитен Доклад на Сметна палата за 2017 г.

10 август 2015 г.: Одитно становище на Сметната палата за Годишния финансов отчет на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за 2015 г.

3 август 2015 г.: Одитно становище на Сметната палата за Годишния финансов отчет на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за 2014 г.