Home/Общежитие и хранене
Общежитие и хранене 2021-07-19T10:36:49+00:00

Общежитието се намира в района на ВВМУ. Създадено е през 2009г. в освободените от курсанти спални корпуси. Сградите са с парно отопление и самостоятелно /за всеки корпус/, подаване на топла вода от електрически бойлери.

Общежитието на ВВМУ разполага с 650 легла в три сгради, с общо 280 стаи. Всички стаи са реновирани и обзаведени с нови мебели. В стаите се настаняват по 2-3 студента. Самостоятелни стаи не се предлагат. В стаите се допуска внасянето на лични – хладилник, ел.кана, кафемашина и др. уреди; без такива с открит реотан.

В стаите има изградена инсталация за интернет и кабелна телевизия, като студентите извършват самостоятелен абонамент с определен за района доставчик. Наемната цена е 116 лева за месец, като в цената са включени разходите за ел.енергия, вода и отопление. В района има столова,  която се ползва от всички служители и студенти.

В района на общежитието е забранено пушенето, употребата на алкохол, носене и съхранение на огнестрелно, газово и хладно оръжие. При нарушаване на забраната студента се лишава от правото да ползва общежитие /съгласно приетия правилник/.

Забранено е посещението на външни за ВВМУ лица, както и пребива-ването в чужди стаи след 22:00 часа.

Реда за приемане и вътрешния ред в студентското общежитие е регла-ментиран с Правилник за управлението, стопанисването, ползването и вътрешния ред на студентското общежитие на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ приет с решение на Академичния съвет през 2009 г. и актуализиран 2019 г.

За повече информация разгледайте останалите секции в сайта.

Правилник за управлението, стопанисването, ползването и вътрешния ред на студентското общежитие на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ е поместен на сайта на ВВМУ ”Н.Й.Вапцаров” – желателно е предварително да се запознаете с него.