Home/Общежитие и хранене
Общежитие и хранене 2019-11-22T11:55:19+00:00

В района на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ Варна са разположени студентско общежитие, което е на разположение на студентите учещи в университета и се предлага столово хранене.

За повече информация разгледайте останалите секции в сайта.

КРАТКА  ИНФОРМАЦИЯ

Студентите желаещи да ползват общежитие подават МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ (Образец в Правилник),  копие на дипломата за завършено средно образование и документ за предимство

Информация относно записването и кандидатстването на първокурсници, за общежитие през учебната 2019/20 год.

Общежитието се намира в района на ВВМУ. В стаите е забранено пушенето и употребата на алкохол. Забранено е посещение на външни за ВВМУ лица, както и пребиваването в чужди стаи след 22.00часа.

След настаняване, студентите и родителите им, имат възможност да извършат почистване и ремонтни дейности/освежаване, боядисване –ако стаята е свободна/.

Правилник за управлението, стопанисването, ползването и вътрешния ред на студентското общежитие на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ е поместен на сайта на ВВМУ ”Н.Й.Вапцаров” – желателно е предварително да се запознаете с него.     

При подаване на МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ може да се извърши оглед на района, сградата и стаите.

Телефони за контакт:  понеделник-петък   09.00-16.00

052-552-253;      052-552-250;     0884-730-987;    0884-143-494