Home/Учебна база/Тренажори
Тренажори 2016-04-04T11:28:40+00:00

Във ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” Варна са изградени редица тренажори участващи в учебния процес и повишаването на квалификацията на морските кадри. Всички лаборатории са изградени съгласно най-високите стандарти за обучение и използват модерна база и съвременна техническа реализация на водещи фирми в съответните направления. Всички преподаватели са преминали обучение и сертификация от производителите.
Тренажорите заемат сериозно място в провежданите курсове съгласно STCW, като удовлетворяват всички изисквания на Международната морска организация /IMO/.

Предлагаме следните тренажори:

 • Тренажор “Вахтен механик”
 • Тренажор “NORCONTOL”
 • Тренажор “ERS – 5000”
 • Тренажор ‘GMDSS”
 • Тренажор VTMIS
 • Тренажор “Вахтен офицер”
 • „Корабен мостик”- TRANSAS-NTPRO- 5000
 • Комплексен навигационен тренажор „Корабен мостик”- TRANSAS-NTPRO-3000
 • Навигационен тренажор “Корабен мостик” – TRANSAS – NTPRO -5000 + ECDIS
 • Навигационен симулатор ” TRANSAS-NTPRO-3000 за маневриране и РЛ прокладка
 • Тренажор за работа с електронни навигационни карти – ECDIS
 • Тренажор на информационни системи за наблюдение и управление на корабния трафик