Home/Учебна база/Лаборатории
Лаборатории 2018-06-25T14:43:24+00:00

Във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ Варна са изградени редица лаборатории участващи в учебния процес и повишаването на квалификацията на морските кадри. Всички лаборатории са изградени съгласно най-високите стандарти за обучение и използват модерна база и съвременна техническа реализация на водещи фирми в съответните направления. Всички преподаватели са преминали обучение и сертификация от производителите.

Предлагаме следните лаборатории:

– Лабораторията за превенция и преодоляване на последствията от нефтени разливи и аварии на морския транспорт
– Лабораторията за анализ и повишаване на ефективността на корабен пропулсивен комплекс „NAVYSIM BRIDGE”
– Учебна работилница
– Лаборатория по корабни устройства и системи с напрежение над 1000 волта
– Лаборатория по корабни електроенергийни системи и корабни електрозадвижвания
Лабораторията по техническа химия