Home/Обучение/Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели
Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели 2019-08-02T14:58:29+00:00

ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” обявява следните конкурси за академични длъжности:

  1. Конкурс за академична длъжност главен асистент в катедра „Корабоводене“ – 02/08/2019
  2. Конкурс за академична длъжност доцент в катедра „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ – 22/07/2019
  3. Конкурс за академична длъжност доцент в катедра „Електроника“ – 22/07/2019
  4. Конкурс за академична длъжност асистент в катедра „Електроника“ – 11/07/2019
  5. Конкурс за академична длъжност асистент в катедра „Морско инженерство“ – 02/07/2019
  6. Конкурс за академична длъжност асистент в катедра „Морско инженерство“ – 02/07/2019
  7. Конкурс за академична длъжност доцент в катедра „Езикова подготовка“ – 04/04/2019

ВВМУ търси да назначи преподаватели:

  1. Конкурс за заемане на свободна длъжност Командир на курсантска рота-преподавател във ВВМУ – 02/07/2019
  2. Обявяване на вакантна длъжност „преподавател“ във ВВМУ – 13/06/2019

ВВМУ търси да назначи хонорувани преподаватели по:

  1. няма активни обяви