Home/Обучение/Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели
Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели 2024-02-12T10:53:14+00:00

ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” обявява следните конкурси за академични длъжности:

 1. Конкурс за академична длъжност главен асистент за катедра „Информационни технологии“ – 12/02/2024
 2. Конкурс за академична длъжност главен асистент за катедра „Електроника“ – 07/02/2024
 3. Конкурс за академична длъжност асистент за катедра „Електроника“ – 06/02/2024
 4. Конкурс за академична длъжност професор за факултет „Инженерен“ – 23/01/2024
 5. Конкурс за академична длъжност главен асистент в катедра „Информационни технологии“ – 14/12/2023
 6. Конкурс за академична длъжност асистент в катедра „Корабоводене“– 04/12/2023
 7. Конкурс за академична длъжност професор за Център за дистанционно обучение към „Департамент за следдипломна квалификация и дистанционно обучение” – 20/11/2023
 8. Конкурс за академична длъжност главен асистент за Център за дистанционно обучение към „Департамент за следдипломна квалификация и дистанционно обучение” – 20/11/2023
 9. Конкурс за академична длъжност главен асистент в катедра „Мехатроника“ – 27/10/23
 10. Конкурс за академична длъжност асистент в катедра „Национална сигурност“ – 14/09/23
 11. Конкурс за академична длъжност главен асистент в катедра „Експлоатация и мениджмънт на морския транспорт“ – 12/07/23
 12. Конкурс за академична длъжност главен асистент в катедра „Експлоатация и мениджмънт на морския транспорт“ – 12/07/23
 13. Конкурс за академична длъжност главен асистент в катедра „Електротехника“ –  15/06/23
 14. Конкурс за академична длъжност професор във факултет„Навигационен” – 15/06/23
 15. Конкурс за академична длъжност доцент в катедра „Електротехника” – 15/06/23
 16. Конкурс за академична длъжност асистент в катедра „Информационни технологии” – 09/03/2023
 17. Конкурс за академична длъжност професор за Център за дистанционно обучение към „Департамент за следдипломна квалификация и дистанционно обучение” – 18/01/2023
 18. Конкурс за академична длъжност професор във факултет „Навигационен” – 18/01/2023
 19. Конкурс за академична длъжност асистент в катедра „Корабоводене“ – 06/12/2022
 20. Конкурс за академична длъжност асистент в катедра „Електротехника“ – 07/11/22
 21. Конкурс за академична длъжност главен асистент в катедра „Експлоатация и мениджмънт на морския транспорт“ – 02/11/22
 22. Конкурс за академична длъжност главен асистент в катедра „Електроника“ – 02/11/22
 23. Конкурс за академична длъжност професор в катедра „Корабни машини и механизми” – 05/09/2022
 24. Конкурс за академична длъжност професор в катедра „Информационни технологии” – 05/09/2022
 25. Конкурс за академична длъжност доцент в катедра „Информационни технологии“ – 27/07/2022
 26. Конкурс за академична длъжност професор в катедра „Кораборемонт” – 28/06/2022

ВВМУ търси да назначи преподаватели и инструктори:

 1. Конкурс за вакантна длъжност преподавател за „Езикова подготовка“ – 11/08/2023
 2. Конкурс за вакантна длъжност преподавател за „Департамент за следдипломна квалификация и дистанционно обучение“ – 30/06/23
 3. Конкурс за вакантна длъжност преподавател за „Департамент за следдипломна квалификация и дистанционно обучение“ – 30/01/23
 4. Конкурс за вакантна длъжост преподавател в катедра „Езикова подготовка“ – 06/12/2022

ВВМУ търси да назначи хонорувани преподаватели по:

 1. няма активни обяви