Home/Обучение/Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели
Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели 2022-05-12T11:07:43+00:00

ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” обявява следните конкурси за академични длъжности:

 1. Конкурс за вакантна длъжност командир на курсантски батальон-старши преподавател – 12/05/2022
 2. Конкурс за академична длъжност главен асистент катедра „Корабни силови уредби” – 10/05/2022
 3. Конкурс за академична длъжност професор факултет „Департамент за следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни студенти” – 10/05/2022
 4. Конкурс за академична длъжност главен асистент катедра „Електроника” – 04/04/2022
 5. Конкурс за академична длъжност главен асистент катедра „Електротехника” – 04/02/2022
 6. Конкурс за академична длъжност главен асистент катедра „Електротехника” – 04/02/2022
 7. Конкурс за академична длъжност асистент катедра „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ – 18/03/2022
 8. Конкурс за академична длъжност главен асистент катедра „Кораборемонт” – 22/02/2022
 9. Конкурс за академична длъжност доцент катедра „Мениджмънт и логистика” – 27/01/2022
 10. Конкурс за академична длъжност главен асистент катедра „Мениджмънт и логистика” – 27/01/2022
 11. Конкурс за академична длъжност главен асистент катедра „Мениджмънт и логистика” – 27/01/2022

ВВМУ търси да назначи преподаватели и инструктори:

 1. Конкурс за академична длъжност преподавател в катедра Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво – 08/04/2022

ВВМУ търси да назначи хонорувани преподаватели по:

 1. няма активни обяви