Home/Обучение/Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели
Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели 2022-09-26T11:16:41+00:00

ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” обявява следните конкурси за академични длъжности:

 1. Конкурс за академична длъжност главен асистент в катедра „Корабоводене“ – 26/09/22
 2. Конкурс за академична длъжност асистент в катедра „Корабоводене“ – 26/09/2022
 3. Конкурс за академична длъжност асистент в катедра „Корабоводене“ – 12/09/2022
 4. Конкурс за академична длъжност професор в катедра „Информационни технологии” – 05/09/2022
 5. Конкурс за академична длъжност професор в катедра „Корабни машини и механизми” – 05/09/2022
 6. Конкурс за академична длъжност асистент в катедра „Корабоводене“ – 26/08/2022
 7. Конкурс за академична длъжност главен асистент в катедра „Корабни машини и механизми“ – 23/08/22
 8. Конкурс за вакантна длъжност “Заместник-командир на курсантски батальон-преподавател” – 23/08/22
 9. Конкурс за академична длъжност доцент в катедра „Информационни технологии“ – 27/07/2022
 10. Конкурс за академична длъжност главен асистент в катедра „Корабоводене” – 12/07/2022
 11. Конкурс за академична длъжност доцент в катедра „Национална сигурност“ – 28/06/2022
 12. Конкурс за академична длъжност доцент в катедра „Корабни силови уредби“ – 28/06/2022
 13. Конкурс за академична длъжност доцент в катедра „Информационни технологии“ – 28/06/2022
 14. Конкурс за академична длъжност професор в катедра „Кораборемонт” – 28/06/2022
 15. Конкурс за академична длъжност професор за „Департамент за следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни студенти” – 08/06/2022
 16. Конкурс за академична длъжност доцент в катедра „Мениджмънт и логистика“ – 08/06/2022
 17. Конкурс за вакантна длъжност командир на курсантски батальон-старши преподавател – 12/05/2022
 18. Конкурс за академична длъжност главен асистент в катедра „Корабни силови уредби” – 10/05/2022
 19. Конкурс за академична длъжност професор във факултет „Департамент за следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни студенти” – 10/05/2022
 20. Конкурс за академична длъжност главен асистент в катедра „Електроника” – 04/04/2022
 21. Конкурс за академична длъжност главен асистент в катедра „Електротехника” – 04/02/2022
 22. Конкурс за академична длъжност главен асистент в катедра „Електротехника” – 04/02/2022
 23. Конкурс за академична длъжност асистент в катедра „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ – 18/03/2022
 24. Конкурс за академична длъжност главен асистент в катедра „Кораборемонт” – 22/02/2022
 25. Конкурс за академична длъжност доцент в катедра „Мениджмънт и логистика” – 27/01/2022
 26. Конкурс за академична длъжност главен асистент в катедра „Мениджмънт и логистика” – 27/01/2022
 27. Конкурс за академична длъжност главен асистент в катедра „Мениджмънт и логистика” – 27/01/2022

ВВМУ търси да назначи преподаватели и инструктори:

 1. Конкурс за вакантна длъжност инструктор в катедра Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво – 31/08/2022
 2. Конкурс за вакантна длъжност преподавател в катедра „Корабоводене“ – 23/08/2022
 3. Конкурс за академична длъжност преподавател в катедра Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво – 08/04/2022

ВВМУ търси да назначи хонорувани преподаватели по:

 1. няма активни обяви