Home/Обучение/Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели
Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели 2019-11-19T14:51:30+00:00

ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” обявява следните конкурси за академични длъжности:

 1. Конкурс за академична длъжност професор катедра „Математика и физика“ – 19/11/2019
 2. Конкурс за академична длъжност главен асистент катедра „Математика и физика“ – 19/11/2019
 3. Конкурс за академична длъжност старши преподавател в катедра „Езикова подготовка“ – 21/10/2019
 4. Конкурс за академична длъжност старши преподавател в катедра „Корабоводене“ – 21/10/2019
 5. Конкурс за академична длъжност главен асистент в катедра „Корабни силови уредби“ – 21/10/2019
 6. Конкурс за академична длъжност главен асистент в Департамент за следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни студенти – 02/08/2019
 7. Конкурс за академична длъжност професор в катедра „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ – 28/08/2019
 8. Конкурс за академична длъжност доцент в катедра „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ – 22/07/2019
 9. Конкурс за академична длъжност доцент в катедра „Електроника“ – 22/07/2019

ВВМУ търси да назначи преподаватели:

 1. Конкурс за заемане на свободна длъжност Командир на курсантска рота-преподавател във ВВМУ – 02/07/2019
 2. Обявяване на вакантна длъжност „преподавател“ във ВВМУ – 13/06/2019

ВВМУ търси да назначи хонорувани преподаватели по:

 1. няма активни обяви