Home/Обучение/Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели
Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели 2020-06-30T10:38:45+00:00

ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” обявява следните конкурси за академични длъжности:

  1. Конкурс за академична длъжност асистент катедра „Корабоплаване“ – 29/06/2020
  2. Конкурс за академична длъжност главен асистент катедра „Корабоводене“ – 19/11/2019
  3. Конкурс за академична длъжност професор катедра „Математика и физика“ – 19/11/2019

ВВМУ търси да назначи преподаватели:

  1.  няма активни обяви

ВВМУ търси да назначи хонорувани преподаватели по:

  1. няма активни обяви