Home/Обучение/Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели
Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели 2021-09-13T05:50:12+00:00

ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” обявява следните конкурси за академични длъжности:

  1. Конкурс за академична длъжност главен асистент катедра „Информационни технологии” – 10/09/2021
  2. Конкурс за академична длъжност асистент катедра „Информационни технологии” – 30/08/2021
  3. Конкурс за академична длъжност главен асистент катедра „Корабоводене” – 20/07/2021
  4. Конкурс за академична длъжност главен асистент катедра „Математика и физика” – 14/06/2021

ВВМУ търси да назначи преподаватели и инструктори:

  1. Конкурс за вакантна длъжност старши помощник-командир на научноизследователски кораб – инструктор – 01/09/2021
  2. Конкурс за вакантна длъжност старши инструктор катедра „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” – 10/03/2021
  3. Конкурс за вакантна длъжност старши инструктор за „Департамент за следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни студенти“ – 13/01/2021
  4. Конкурс за вакантна длъжност старши инструктор за „Департамент за следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни студенти” – 31/07/2020

ВВМУ търси да назначи хонорувани преподаватели по:

  1. няма активни обяви