Home/Обучение/Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели
Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели 2020-03-10T12:50:09+00:00

ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” обявява следните конкурси за академични длъжности:

  1. Конкурс за академична длъжност главен асистент катедра „Корабоводене“ – 19/11/2019
  2. Конкурс за академична длъжност професор катедра „Математика и физика“ – 19/11/2019

ВВМУ търси да назначи преподаватели:

  1.  няма активни обяви

ВВМУ търси да назначи хонорувани преподаватели по:

  1. няма активни обяви