Home/Обучение/Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели
Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели 2018-03-30T13:13:29+00:00

ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” обявява следните конкурси за академични длъжности:

  1. Конкурс за академична длъжност „главен асистент” в катедра „Експлоатация на флота и пристанищата” – 26/03/2018
  2. Конкурс за академична длъжност „доцент” в катедра „Корабни силови уредби” – 23/02/2018
  3. Конкурс за академична длъжност „главен асистент” в катедра „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” – 19/01/2018
  4. Конкурс за академична длъжност „доцент” в Департамент за следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни студенти – 19/01/2018
  5. Конкурс за академична длъжност доцент в катедра „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ – 15/12/2017
  6. Конкурс за академична длъжност „доцент” в катедра „Електроника” – 24/11/2017
  7. Конкурс за академична длъжност „доцент” в катедра „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” – 24/11/2017
  8. Конкурс за академична длъжност „доцент” в катедра „Кораборемонт” – 02/11/2017

ВВМУ търси да назначи хонорувани преподаватели по: