Home/Обучение/Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели
Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели 2018-12-12T07:45:02+00:00

ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” обявява следните конкурси за академични длъжности:

  1. Обявяване на свободна длъжност инструктор в катедра „Информационни технологии“ – 11/12/2018
  2. Конкурс за академична длъжност асистент в катедра „Електроника“ – 28/08/2018
  3. Конкурс за академична длъжност асистент в катедра „Информационни технологии“ – 27/08/2018
  4. Конкурс за академична длъжност доцент в катедра „Езикова подготовка“ – 08/08/2018
  5. Конкурс за академична длъжност доцент в катедра „Математика и физика“ – 03/08/2018
  6. Конкурс за академична длъжност главен асистент в катедра „Математика и физика“ – 03/08/2018
  7. Конкурс за академична длъжност асистент в катедра „Информационни технологии“ – 26/07/2018

ВВМУ търси да назначи хонорувани преподаватели по: