Home/Обучение/Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели
Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели 2020-01-06T11:47:14+00:00

ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” обявява следните конкурси за академични длъжности:

  1. Конкурс за академична длъжност преподавател „Езикова подготовка“ – 20/12/2019
  2. Конкурс за академична длъжност професор катедра „Математика и физика“ – 19/11/2019
  3. Конкурс за академична длъжност главен асистент катедра „Математика и физика“ – 19/11/2019
  4. Конкурс за академична длъжност главен асистент в катедра „Корабни силови уредби“ – 21/10/2019
  5. Конкурс за академична длъжност професор в катедра „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ – 28/08/2019

ВВМУ търси да назначи преподаватели:

  1.  няма активни обяви

ВВМУ търси да назначи хонорувани преподаватели по:

  1. няма активни обяви