Home/Обучение/Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели
Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели 2021-11-04T09:21:41+00:00

ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” обявява следните конкурси за академични длъжности:

  1. Конкурс за академична длъжност професор за „Департамент за следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни студенти“ – 02/11/2021
  2. Конкурс за академична длъжност професор за „Департамент за следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни студенти“ – 02/11/2021
  3. Конкурс за академична длъжност главен асистент катедра „Електротехника” – 02/11/2021
  4. Конкурс за академична длъжност главен асистент катедра „Информационни технологии” – 02/11/2021
  5. Конкурс за академична длъжност главен асистент катедра „Информационни технологии” – 02/11/2021
  6. Конкурс за академична длъжност главен асистент катедра „Информационни технологии” – 10/09/2021

ВВМУ търси да назначи преподаватели и инструктори:

  1. Конкурс за вакантна длъжност Заместник-командир на курсантски батальон – преподавател – 04/11/2021

ВВМУ търси да назначи хонорувани преподаватели по:

  1. няма активни обяви