Home/Обучение/Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели
Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели 2020-11-09T14:52:47+00:00

ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” обявява следните конкурси за академични длъжности:

  1. Конкурс за академична длъжност асистент катедра „Кибероперации“ – 09/11/2020
  2. Конкурс за академична длъжност асистент катедра „Информационни технологии“ – 16/10/2020
  3. Конкурс за академична длъжност асистент катедра „Информационни технологии“ – 10/09/2020
  4. Конкурс за академична длъжност главен асистент катедра „Експлоатация на флота и пристанищата“ – 11/08/2020
  5. Конкурс за академична длъжност асистент катедра „Корабоплаване“ – 29/06/2020
  6. Конкурс за академична длъжност главен асистент катедра „Корабоводене“ – 19/11/2019
  7. Конкурс за академична длъжност професор катедра „Математика и физика“ – 19/11/2019

ВВМУ търси да назначи преподаватели и инструктори:

  1.  Конкурс за вакантна длъжност „старши инструктор“ в „Департамент за следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни студенти”

ВВМУ търси да назначи хонорувани преподаватели по:

  1. няма активни обяви