Home/Обучение/Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели
Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели 2017-09-18T12:45:43+00:00

ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ обявява следните конкурси за академични длъжности:

  1. Конкурс за академична длъжност „професор” в катедра „Корабоводене” – 25/07/2017
  2. Конкурс за академична длъжност „професор” в катедра „Електроника“ – 20/06/2017
  3. Конкурс за академична длъжност асистент в катедра „Информационни технологии“ – 19/06/2017
  4. Конкурс за академична длъжност доцент в катедра „Експлоатация на флота и пристанищата“ – 06/06/2017
  5. Конкурс за академична длъжност доцент в катедра „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ – 06/06/2017
  6. Конкурс за академична длъжност доцент в катедра „Техническа механика“ – 06/06/2017
  7. Конкурс за академична длъжност „професор” в катедра „Корабоводене” – 02/06/2017
  8. Конкурс за академична длъжност доцент в катедра „Електроника“ – 29/05/20107
  9. Конкурс за академична длъжност доцент в катедра „Техническа механика“ – 31/03/2017

ВВМУ търси да назначи хонорувани преподаватели по: