Home/Обучение/Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели
Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели 2019-04-11T19:47:57+00:00

ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” обявява следните конкурси за академични длъжности:

  1. Конкурс за академична длъжност асистент в катедра „Морско инженерство“ – 11/04/2019
  2. Конкурс за академична длъжност доцент в катедра „Езикова подготовка“ – 04/04/2019
  3. Конкурс за академична длъжност главен асистент в катедра „Мениджмънт и логистика“ – 11/03/2019

ВВМУ търси да назначи хонорувани преподаватели по: