Home/Обучение/Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели
Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели 2018-01-22T20:24:00+00:00

ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” обявява следните конкурси за академични длъжности:

 1. Конкурс за академична длъжност „главен асистент” в катедра „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” – 19/01/2018
 2. Конкурс за академична длъжност „доцент” в Департамент за следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни студенти – 19/01/2018
 3. Конкурс за академична длъжност „доцент” в катедра „Електроника” – 24/11/2017
 4. Конкурс за академична длъжност „доцент” в катедра „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” – 24/11/2017
 5. Конкурс за академична длъжност „главен асистент” в катедра „Математика и физика” – 24/11/2017
 6. Конкурс за академична длъжност „доцент” в катедра „Кораборемонт” – 02/11/2017
 7. Конкурс за академична длъжност „доцент в катедра „Техническа механика“ – 17/10/2017
 8. Конкурс за академична длъжност „главен асистент в катедра „Кораборемонт” – 17/10/2017
 9. Конкурс за академична длъжност „асистент” в катедра „Кораборемонт” – 05/10/2017
 10. Конкурс за академична длъжност „асистент” в катедра „Информационни технологии” – 26/09/2017
 11. Конкурс за академична длъжност „главен асистент” в катедра „Корабни силови уредби” – 26/09/2017
 12. Конкурс за академична длъжност „професор” в катедра „Корабоводене” – 25/07/2017
 13. Конкурс за академична длъжност „професор” в катедра „Електроника“ – 20/06/2017
 14. Конкурс за академична длъжност доцент в катедра „Експлоатация на флота и пристанищата“ – 06/06/2017
 15. Конкурс за академична длъжност доцент в катедра „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ – 06/06/2017
 16. Конкурс за академична длъжност доцент в катедра „Техническа механика“ – 06/06/2017

ВВМУ търси да назначи хонорувани преподаватели по: