Home/Обучение/Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели
Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели 2023-03-09T12:06:18+00:00

ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” обявява следните конкурси за академични длъжности:

 1. Конкурс за академична длъжност асистент в катедра „Информационни технологии” – 09/03/2023
 2. Конкурс за академична длъжност професор за Център за дистанционно обучение към „Департамент за следдипломна квалификация и дистанционно обучение” – 18/01/2023
 3. Конкурс за академична длъжност професор във факултет „Навигационен” – 18/01/2023
 4. Конкурс за академична длъжност асистент в катедра „Корабоводене“ – 06/12/2022
 5. Конкурс за академична длъжност асистент в катедра „Електротехника“ – 07/11/22
 6. Конкурс за академична длъжност главен асистент в катедра „Експлоатация и мениджмънт на морския транспорт“ – 02/11/22
 7. Конкурс за академична длъжност главен асистент в катедра „Електроника“ – 02/11/22
 8. Конкурс за академична длъжност професор в катедра „Корабни машини и механизми” – 05/09/2022
 9. Конкурс за академична длъжност професор в катедра „Информационни технологии” – 05/09/2022
 10. Конкурс за академична длъжност доцент в катедра „Информационни технологии“ – 27/07/2022
 11. Конкурс за академична длъжност професор в катедра „Кораборемонт” – 28/06/2022

ВВМУ търси да назначи преподаватели и инструктори:

 1. Конкурс за вакантна длъжност преподавател за „Департамент за следдипломна квалификация и дистанционно обучение“ – 30/01/23
 2. Конкурс за вакантна длъжост преподавател в катедра „Езикова подготовка“ – 06/12/2022

ВВМУ търси да назначи хонорувани преподаватели по:

 1. няма активни обяви