Home/Обучение/Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели
Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели 2018-08-09T09:00:34+00:00

ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” обявява следните конкурси за академични длъжности:

 1. Конкурс за академична длъжност доцент в катедра „Езикова подготовка“ – 08/08/2018
 2. Конкурс за академична длъжност доцент в катедра „Математика и физика“ – 03/08/2018
 3. Конкурс за академична длъжност главен асистент в катедра „Математика и физика“ – 03/08/2018
 4. Конкурс за академична длъжност асистент в катедра „Информационни технологии“ – 26/07/2018
 5. Конкурс за академична длъжност „главен асистент” в катедра „Експлоатация на флота и пристанищата” – 26/03/2018
 6. Конкурс за академична длъжност „доцент” в катедра „Корабни силови уредби” – 23/02/2018
 7. Конкурс за академична длъжност „главен асистент” в катедра „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” – 19/01/2018
 8. Конкурс за академична длъжност „доцент” в Департамент за следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни студенти – 19/01/2018
 9. Конкурс за академична длъжност доцент в катедра „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ – 15/12/2017
 10. Конкурс за академична длъжност „доцент” в катедра „Електроника” – 24/11/2017
 11. Конкурс за академична длъжност „доцент” в катедра „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” – 24/11/2017
 12. Конкурс за академична длъжност „доцент” в катедра „Кораборемонт” – 02/11/2017

ВВМУ търси да назначи хонорувани преподаватели по: