Home/Обучение/Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели
Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели 2019-06-10T11:17:47+00:00

ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” обявява следните конкурси за академични длъжности:

  1. Конкурс за академична длъжност асистент в катедра „Информационни технологии“ – 15/05/2019
  2. Конкурс за академична длъжност асистент в катедра „Техническа механика“ – 15/05/2019
  3. Конкурс за академична длъжност главен асистент в катедра „Експлоатация на флота и пристанищата“ – 19/04/2019
  4. Конкурс за академична длъжност доцент в катедра „Езикова подготовка“ – 04/04/2019

ВВМУ търси да назначи хонорувани преподаватели по:

  1. Хонорувани преподаватели по английски език