Home/Обучение/Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели
Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели 2021-02-23T11:36:46+00:00

ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” обявява следните конкурси за академични длъжности:

 1. Конкурс за академична длъжност професор в „Департамент за следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни студенти“ – 23/02/2021
 2. Конкурс за академична длъжност асистент катедра „Информационни технологии“ – 01/12/2020
 3. Конкурс за академична длъжност асистент катедра „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ – 01/12/2020
 4. Конкурс за академична длъжност асистент катедра „Кибероперации“ – 09/11/2020
 5. Конкурс за академична длъжност асистент катедра „Информационни технологии“ – 16/10/2020
 6. Конкурс за академична длъжност асистент катедра „Информационни технологии“ – 10/09/2020
 7. Конкурс за академична длъжност главен асистент катедра „Експлоатация на флота и пристанищата“ – 11/08/2020
 8. Конкурс за академична длъжност асистент катедра „Корабоплаване“ – 29/06/2020
 9. Конкурс за академична длъжност главен асистент катедра „Корабоводене“ – 19/11/2019
 10. Конкурс за академична длъжност професор катедра „Математика и физика“ – 19/11/2019

ВВМУ търси да назначи преподаватели и инструктори:

 1. Конкурс за вакантна длъжност старши инструктор за „Департамент за следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни студенти“ – 13/01/2021
 2. Конкурс за вакантна длъжност старши инструктор за „Департамент за следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни студенти” – 31/07/2020

ВВМУ търси да назначи хонорувани преподаватели по:

 1. няма активни обяви