Home/Начална и специална военна подготовка
Начална и специална военна подготовка 2019-04-22T13:04:02+00:00

Обучаемите в курс  Начална военна подготовка се придобиват базисни военни умения чрез провежданата строева подготовка, огнева подготовка и физическа подготовка. Обучаемите ще участват в организирани стрелби с автомат и хвърляне на граната. Курсът завършва с полагане на военна клетва.

Курсът по Специална подготовка е създаден с цел надграждане на придобитите в курс Начална военна подготовка умения. В курсът Военноморска подготовка провеждащ се във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” се изучават дисциплини свързани с морското военно дело.

ВВМУ извършва обучение на български граждани по начална и специална военна подготовка. За 2019 г. прием ще се извърши в следните курсове:

  1. Заповед № ОХ-265/13.03.2019 г. относно Обявяване на Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2019.
  2. Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2019