Начало 2020-06-01T12:28:30+00:00

В периода 11 – 15 май 2020:

Във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се провежда докторантски курс „Методология на научните изследвания. Разработване и защита на дисертационен труд“. Курсът се провежда дистанционно поради обявеното извънредно положение на територията на Р.България. Участници в курса са 10 докторанта от ВВМУ.

Education in a crisis
International Students Admission