Home/За нас/Структура/Факултет Навигационен
Факултет Навигационен 2023-05-15T19:34:10+00:00

logonav_smallФакултет „Навигационен“ е основно звено в състава на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Създаден е на 11.01.1999 г. в съответствие с реформата във военно-образователната система и изискванията на Закона за висшето образование. До тази дата структурата на ВВМУ не включва факултети (с изключение на няколко години след 1976 г.), а катедрите са на пряко подчинение на заместник-началника на Училището по учебната и научната дейност.

Факултет „Навигационен“ се състои от пет катедри:

Факултетът се ръководи от декан – к-н I р. доц. д-р Недко Димитров, заместник-декан – проф. д.н. Валери Стоянов, научен секретар к-н I р. доц. д-р Иво Йоцов.

Специалностите, по които се провежда обучение във Факултета, са:

  • За курсанти – „Организация и управление на тактическите подразделения от ВМС“, със специализации: „Корабоводене за ВМС“, „Кибероперации“, „Мехатроника“ и „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи“;
  • За студенти – „Корабоводене“, „Корабна радиоелектроника“, „Експлоатация на флота и пристанищата“, „Речно корабоплаване“, „Логистика“, „Мениджмънт на пасажерски кораби“  и „Мениджмънт на водния транспорт“;
  • За студенти – „Национална и регионална морска сигурност“, „Мениджмънт на националната сигурност“.

Служители в офиса на Факултета:
– Кремена Василева – тел. 052/552248, navi-office@naval-acad.bg;
– Йоана Рафаилова – тел.052/552378;
– Людмила Банкова – тел.052/552378.