STANAG/ALCPT 2023-05-15T19:36:34+00:00

Организира се платено обучение за подготовка за изпит по английски език, съгласно STANAG 6001.

  • За информация и записвания – ст. преп. Кирил Хаджиев
  • GSM: 088 726 0244
  • e-mail: k.hadjiev@nvna.eu

Изпитите за определяне на нивото на владеене на английски език съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001 във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, пролетна сесия, ще се проведат от 12.06 до 16.06.2023 г.

Примерни задачи за компютърен вариант на изпит съгласно STANAG 6001 по английски език

Документи, регламентиращи чуждоезикова подготовка и провеждане на изпити
за определяне нивото на владеене на език

1. Заповед № ОХ – 1095 / 19.10.2017 г.

Съдържание: Отмяна на „Спецификации на изпита за определяне нивото на владеене на английски език за Министерството на отбраната на Република България в съответствие със стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001 – десето редактирано издание“ и обявяване на единадесето редактирано издание.

2. Заповед МЗ № ОХ – 218 / 19.03.2013 г.

Съдържание: Въвеждане на нов модел на обучението по английски език, провеждано във военните формирования, Военна академия „Г. С. Раковски“ и висшите военни училища, за изпълнение на изискванията, залегнали в Цел на способностите E 1101 N „Владеене на английски език“.

3. Заповед МЗ № ОХ – 620 / 08.08.2016 г.

Съдържание: Условия и ред за провеждане на изпитите за определяне на нивото на владеене на чужд език съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001.

4. Заповед МЗ № OX – 622 / 05.09.2013 г.

Съдържание: Организиране на подбора и провеждането на квалификационни курсове по английски език в съответствие със Стратегията за развитие на системата за обучение по английски език и изискванията, залегнали в ЦС E 1101 N „Владеене на английски език“.