STANAG/ALCPT 2024-03-25T07:31:23+00:00

 

Организира се платено обучение за подготовка за изпит по английски език, съгласно STANAG 6001.

  • За информация и записвания – ст. преп. Кирил Хаджиев
  • GSM: 088 726 0244
  • e-mail: k.hadjiev@nvna.eu

Изпитът за определяне на нивото на владеене на английски език съгласно стандартизационното споразумение на NATO STANAG 6001 сесия „Пролет – 2024“ ще се проведе от 22.04.2024 г. до 26.04.2024 г. Срокът за подаване на рапорти е 15.03 2024 г.

Примерни задачи за компютърен вариант на изпит съгласно STANAG 6001 по английски език

Документи, регламентиращи чуждоезикова подготовка и провеждане на изпити
за определяне нивото на владеене на език

1. Заповед № ОХ – 1095 / 19.10.2017 г.

Съдържание: Отмяна на „Спецификации на изпита за определяне нивото на владеене на английски език за Министерството на отбраната на Република България в съответствие със стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001 – десето редактирано издание“ и обявяване на единадесето редактирано издание.

2. Заповед МЗ № ОХ – 218 / 19.03.2013 г.

Съдържание: Въвеждане на нов модел на обучението по английски език, провеждано във военните формирования, Военна академия „Г. С. Раковски“ и висшите военни училища, за изпълнение на изискванията, залегнали в Цел на способностите E 1101 N „Владеене на английски език“.

3. Заповед МЗ № ОХ – 620 / 08.08.2016 г.

Съдържание: Условия и ред за провеждане на изпитите за определяне на нивото на владеене на чужд език съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001.

4. Заповед МЗ № OX – 622 / 05.09.2013 г.

Съдържание: Организиране на подбора и провеждането на квалификационни курсове по английски език в съответствие със Стратегията за развитие на системата за обучение по английски език и изискванията, залегнали в ЦС E 1101 N „Владеене на английски език“.