Home/За нас/Акредитация
Акредитация 2018-06-25T14:43:25+00:00

Институционална акредитация: Дадена на 21.06.2012 г. за срок от шест години до 21.06.2018 г., оценка 9.16 (девет цяло и шестнадесет стотни). Капацитет на висшето училище: 3325.

Акредитирани структурни звена

  • Факултет „Навигационен“

  • Факултет „Инженерен“

Акредитирани професионални направления

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии във

Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ – Варна

Професионално направление/специалност от регулираните професии Срок на валидност на акредитацията Оценка Капацитет
по образователно-квалификационни степени
професионален бакалавър бакалавър магистър общо
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация 23.05.2019 г. 9,22 700 300 1000
Речно корабоплаване 11.10.2017 г. 8,81 200 200
Корабоводене 06.10.2022 г. 9,04 2000 500 2500
Електрообзавеждане  на кораба 12.01.2022 г. 8,97 1350 150 1500
Корабна радиоелектроника 12.01.2023 г. 9,04 200 65 265
Корабни машини и механизми 21.04.2022 г. 9,03 500 100 600
9.2. Военно дело
Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво 13.06.2019 г. 9,41 250 250

 Акредитирани докторски програми във ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“ – Варна

Акредитирани докторски програми във ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“ – Варна
Наименование Акредитирана до: Оценка Професионално направление
Военна психология 18.12.2019 г. 9,43 3.2 Психология
Динамика, якост и надеждност на машините 31.05.2018 г. 9,23 5.5 Транспорт,корабоплаване и авиация
Електроснабдяване и електрообзавеждане по отрасли (електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба) 31.05.2018 г.  9,27 5.5 Транспорт,корабоплаване и авиация
Управление на кораби и kорабоводене 16.12.2022 г. 9,38 5.5 Транспорт,корабоплаване и авиация
Експлоатация на водния транспорт, морските и речните пристанища 16.12.2022 г. 9,28 5.5 Транспорт,корабоплаване и авиация
Технология и организация на корабостроенето и кораборемонта 16.12.2022 г. 9,18 5.5 Транспорт,корабоплаване и авиация
Корабни силови уредби, машини и механизми 16.12.2022 г. 9,40 5.5 Транспорт,корабоплаване и авиация
Радиолокация и радионавигация 16.12.2022 г. 9,18 5.5 Транспорт,корабоплаване и авиация
Комуникационни мрежи и системи 16.12.2022 г. 9,12 5.5 Транспорт,корабоплаване и авиация
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление 31.05.2018 г. 9,37 5.5 Транспорт,корабоплаване и авиация
Организация и управление извън сферата на материалното производство (Национална сигурност) 31.05.2018 г. 9,36 9.1 Национална сигурност
Военнополитически аспекти на морската сигурност 23.01.2019 г. 9,07 9.1 Национална сигурност
Организация и управление на въоръжените сили 18.12.2019 г. 9,62 9.2 Военно дело