Акредитация

Home/За нас/Акредитация
Акредитация 2017-04-14T13:47:19+00:00

Институционална акредитация: Дадена на 21.06.2012 г. за срок от шест години до 21.06.2018 г., оценка 9.16 (девет цяло и шестнадесет стотни).

Акредитирани структурни звена

  • Факултет „Навигационен“

  • Факултет „Инженерен“

Акредитирани професионални направления

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНКА ОКС АКРЕДИТАЦИЯТА Е ВАЛИДНА ДО:
3.7.  Администрация и управление положително оценен проект бакалавър, магистър 01.07.2017 г.
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация 9.22 бакалавър, магистър 23.05.2019 г.
9.2. Военно дело 9.41 бакалавър 13.06.2019 г.

Акредитирани специалности

Специалност ОЦЕНКА ОКС АКРЕДИТАЦИЯТА Е ВАЛИДНА ДО:
Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво 9.41 бакалавър 13.06.2019 г.
Корабоводене процедура в ход бакалавър, магистър  процедура в ход
Корабни машини и механизми процедура в ход бакалавър, магистър  процедура в ход
Електрообзавеждане на кораба процедура в ход бакалавър, магистър  процедура в ход
Корабна радиоелектроника процедура в ход бакалавър, магистър  процедура в ход
Речно корабоплаване 8.81 бакалавър 11.10.2017 г.
Мениджмънт на водния транспорт 9.22 бакалавър, магистър 23.05.2019 г.
Експлоатация на флота и пристанищата 9.22 бакалавър, магистър 23.05.2019 г.
Технология на кораборемонта 9.22 бакалавър, магистър 23.05.2019 г.
Океанско инженерство 9.22 бакалавър, магистър 23.05.2019 г.

Акредитирани докторски програми във ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“ – Варна
Наименование Акредитирана до: Оценка Професионално направление
Военна психология 18.12.2019 г. 9,43 3.2 Психология
Динамика, якост и надеждност на машините 31.05.2018 г. 9,23 5.1 Машинно инженерство
Електроснабдяване и електрообзавеждане по отрасли (електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба) 31.05.2018 г. 9,27 5.5 Транспорт,корабоплаване и авиация
Управление на кораби и корабоводене процедура в ход 5.5 Транспорт,корабоплаване и авиация
Експлоатация на водния транспорт, морските и речните пристанища процедура в ход 5.5 Транспорт,корабоплаване и авиация
Технология и организация на корабостроенето и кораборемонта процедура в ход 5.5 Транспорт,корабоплаване и авиация
Корабни силови уредби, машини и механизми процедура в ход 5.5 Транспорт,корабоплаване и авиация
Радиолокация и радионавигация процедура в ход 5.5 Транспорт,корабоплаване и авиация
Комуникационни мрежи и системи процедура в ход 5.5 Транспорт,корабоплаване и авиация
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление 31.05.2018 г. 9,37 5.5 Транспорт,корабоплаване и авиация
Организация и управление извън сферата на материалното производство (Национална сигурност) 31.05.2018 г.  9,36 9.1 Национална сигурност
Военнополитически аспекти на морската сигурност 23.01.2019 г. 9,07 9.1 Национална сигурност
Организация и управление на въоръжените сили 18.12.2019 г. 9,62 9.2 Военно дело