Акредитация

Home/За нас/Акредитация
Акредитация 2024-02-15T11:48:00+00:00

Институционална акредитация: дадена на 19.07.2018 г. за срок от 6 години (източник НАОА)

Оценка 9.59 (девет цяло и петдесет и девет стотни)

Валидна до: 19.07.2024 г.

Капацитет на висшето училище: 6500.

Акредитирани структурни звена

  • Факултет „Навигационен“

  • Факултет „Инженерен“

Акредитирани професионални направления

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии във

Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ – Варна

Професионално направление/специалност от регулираните професии Дадена акредитация* / Срок на валидност на акредитацията Оценка Капацитет
по образователно-квалификационни степени
професионален бакалавър бакалавър магистър общо
5.3. Комуникационна и компютърна техника 14.12.2023 г. * 9,09 1250
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация 24.01.2026 г. 9,34 1000 400 1400
Речно корабоплаване 26.04.2024 г. 9,04 150 50 200
Корабоводене 06.10.2022 г. 9,04 3000 500 3500
Електрообзавеждане  на кораба 12.01.2022 г. 8,97 1350 150 1500
Корабна радиоелектроника 12.01.2023 г. 9,04 200 65 265
Корабни машини и механизми 21.04.2022 г. 9,03 1500 250 1750
9.1 Национална сигурност 08.04.2021 г. * положително оценен проект 600 100 700
9.2. Военно дело
Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво 12.09.2025 г. 9,55 400 400

*Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО

 Акредитирани докторски програми във ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“ – Варна

Акредитирани докторски програми във ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“ – Варна
Наименование Акредитирана до: Оценка Професионално направление
Военна психология 07.08.2025 г. 9,49 3.2 Психология
Приложна механика 20.07.2023 г. 8,69 5.5 Транспорт,корабоплаване и авиация
Електроснабдяване и електрообзавеждане по отрасли (електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба) 20.07.2024 г.  9,28 5.5 Транспорт,корабоплаване и авиация
Управление на кораби и корабоводене 16.12.2022 г. 9,38 5.5 Транспорт,корабоплаване и авиация
Експлоатация на водния транспорт, морските и речните пристанища 16.12.2022 г. 9,28 5.5 Транспорт,корабоплаване и авиация
Технология и организация на корабостроенето и кораборемонта 16.12.2022 г. 9,18 5.5 Транспорт,корабоплаване и авиация
Корабни силови уредби, машини и механизми 16.12.2022 г. 9,40 5.5 Транспорт,корабоплаване и авиация
Радиолокация и радионавигация 16.12.2022 г. 9,18 5.5 Транспорт,корабоплаване и авиация
Комуникационни мрежи и системи 16.12.2022 г. 9,12 5.5 Транспорт,корабоплаване и авиация
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление 20.07.2024 г. 9,19 5.3 Комуникационна и компютърна техника
Организация и управление извън сферата на материалното производство (Национална сигурност) 21.02.2024 г. 9,38 3.7 Администрация и управление
Военнополитически аспекти на морската сигурност 09.07.2024 г. 9,77 9.1 Национална сигурност
Организация и управление на въоръжените сили 07.08.2025 г. 9,60 9.2 Военно дело