Обучение

Home/Обучение
Обучение 2018-06-25T14:43:27+00:00

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, извършва обучение на студенти бакалаври и магистри в редовна и задочна форма, курсанти в редовна форма и докторанти в редовна и задочна форма.

Учебният процес с курсантите и студентите – редовна форма на обучение, е организиран и се провежда всяка година в два семестъра. Всеки семестър има продължителност 15 седмици за редовно обучение и 2 или 3 седмици за задочно обучение. Първият семестър на учебната година, наречен зимен, започва през септември и завършва през декември или януари. Вторият семестър, наречен летен, започва след зимната отпуска за курсантите, която е 14 дни, а за студентите – след зимната ваканция, която е 20 дни.

След всеки семестър се провежда съответната редовна изпитна сесия, която е с различна продължителност, в зависимост от броя на изпитите, и e в рамките на 15 – 20 календарни дни.

Вторият семестър на учебната година завършва в различно време за различните курсове и специалности поради провеждането на учебна практика. След лятната изпитна сесия и учебната практика курсантите ползват летен годишен отпуск (30 дни), а студентите – лятна ваканция (средно 60 дни).

След завършване на лятната семестриална изпитна сесия за първи курс с курсантите и студентите (според специалността) се провежда летен лагер по морска подготовка (гребане, ветроходство, плуване и други морски подготовки).

За учебния процес през учебната година за всяка група и специалност се разработва подробен график, включващ всички елементи на учебния процес.

Учебните занятия през семестрите се провеждат по учебни групи и потоци, в съответствие с разписанието за занятията, което във ВВМУ обхваща целия семестър. Разписанието е твърдо (повтарящо се всяка четна и нечетна седмица), като изключение правят курсантите поради специфичните занятия и допълнителни занимания.

Нормално разписание на часовете
1
8.00 – 8.45
2
8.50 – 9.35
3
9.50 – 10.35
4
10.45 – 11.30
5
11.45 – 12.30
6
12.35 – 13.20
7
13.50 – 14.35
8
14.40 – 15.25
9
15.40 – 16.25
10
16.35 – 17.20
11
17.35 – 18.20
12
18.25 – 19.10

Занятията се провеждат приоритетно сутрин. Като изключение могат да се провеждат занятия и следобед – в специализирани лаборатории, кабинети и тренажори.

Учебният процес във ВВМУ се провежда от преподаватели с висока професионална и научна квалификация. Преподавателите по профилиращите дисциплини на специалностите имат практически опит и квалификация, придобити по време на работа във Военноморските сили или на кораби от гражданското корабоплаване. Във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ 67% от преподавателите притежават научни степени и научни звания.

Специалностите, по които се извършва обучение във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, са акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация.