Home/Кариерен център
Кариерен център 2016-10-01T09:03:38+00:00

Кариерният център на ВВМУ  „Н.Й.Вапцаров” е създаден през академичната 2005/2006 г. Основни направления на дейността на Кариерния център на ВВМУ  „Н.Й.Вапцаров”:
1.1.По отношение на студентите: -да подпомага професионалната им реализация чрез следните способи:
–          Осъществяване на връзка с менингови фирми;
–          Текуща информация за свободни работни и стажантски позиции;
–          Усвояване на някои основни умения за подготовката и поведението по време на интервю за работа и стаж, изготвяне на необходимите съпроводителни документи;
1.2.По отношение на работодатели:
–          Поддържане на връзки с работодатели;
–          Представяне на студенти, подходящи за заемане на длъжности след завършване на образованието;
–          Съдействане за осъществяване на студентски стажове и проекти;
–          Поддържане база данни с работодатели и менингови фирми;
–          Отчитане и следене на удовлетвореността на работодателите от качеството на предлаганите от училището образователни продукти;
–          Осъществяване на обратна връзка за търсенето и реализацията на кадрите на ВВМУ.
1.3.По отношение на преподаватели:
–          Да се осъществява периодично връзка между преподаватели и менингови фирми с цел уточняване на изискванията на вътрешния и международния трудов пазар.

През академичната 2013/2014 г. Кариерният център на ВВМУ  „Н.Й.Вапцаров” е осигурил:
–  84 студенти плавателни стажа, съфинансирани по програма „ЕРАЗЪМ”;
– 322 студентски практики по проект „Студентски практики”.