Архив финансови отчети 2016-08-09T20:18:55+00:00

Финансови отчети за 2015 г.

09 август 2016 г.: Заверен от одитен екип на Сметна палата годишен финансов отчет на ВВМУ за 2015 г.

20 януари 2016 г.: Отчет за периода от 1 януари 2015 г. до 30 ноември 2015 г.

20 януари 2016 г.: Отчет за периода от 1 януари 2015 г. до 31 октомври 2015 г.

31 октомври 2015 г.: Отчет за периода от 1 януари 2015 г. до 30 септември 2015 г.

3 август 2015 г.: Отчет за периода от 1 януари 2015 г. до 30 юни 2015 г

3 август 2015 г.: Отчет за периода от 1 януари 2015 г. до 31 май 2015 г

2 юни 2015 г.: Отчет за периода от 1 януари 2015 г. до 30 април 2015 г.

2 юни 2015 г.: Отчет за периода от 1 януари 2015 г. до 31 март 2015 г.

2 юни 2015 г.: Отчет за периода от 1 януари 2015 г. до 28 февруари 2015 г.

10 февруари 2015 г.: Отчет за периода от 1 януари 2015 г. до 31 януари 2015 г.

31 октомври 2014 г.: Отчети за периода 1.01. – 30.09. 2014 г.:

1. Отчет Бюджет

2. Отчет ДЕК

3. Отчет ДСД

4. Отчет КСФ