Архив финансови отчети

Архив финансови отчети 2023-03-01T07:32:40+00:00

Сборен баланс за 2018 г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

Сборен отчет по приходите и разходите за 2018 г.

Обяснителна записка

Одитно становище за заверка на Годишен финансов отчет на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна за 2018 г.

13 ноември 2018:  Отчет за периода 01 януари – 31 октомври 2018 г.

15 октомври 2018:  Отчет за периода 01 януари – 30 септември 2018 г.

14 септември 2018:  Отчет за периода 01 януари – 31 август 2018 г.

10 август 2018:  Отчет за периода 01 януари – 30 юли 2018 г.

25 юли 2018:  Отчет за периода 01 януари – 30 юни 2018 г.

26 юни 2018:  Отчет за периода 01 януари – 31 май 2018 г.

17 май 2018: Отчет за периода 01 януари – 30 април 2018 г.

18 април 2018: Отчет за периода 01 януари – 31 март 2018 г.

12 март 2018: Отчет за периода 01 януари – 28 февруари 2018 г.

22 февруари 2018: Отчет за периода 01-31 януари 2018 г.