Home/За нас/Традиции
Традиции 2021-02-23T14:47:01+00:00

Морското училище е с богати традиции, които водят началото си от XIX век. Те включват съчетаването на теоретичното обучение с практиката, възпитанието в дух на дисциплина, екипност и любов към морето. Не на последно място е уважението към ветераните и преподавателите на флотската алма-матер, външен израз на което е отдаването на почести пред паметника на патрона на ВВМУ – Никола Вапцаров, и провеждането на военен ритуал пред Алеята на преподавателя.

Основни принципи в Училището са:

  • Институция за обучение на морски начин на живот;
  • Едновременно обучение на командни кадри за военния и гражданския флот;
  • Органично съчетаване на теорията с практиката;
  • Център за морско образование и наука в България;
  • Спазване на морските стандарти за обучение на морски кадри.