Home/Предстоящи курсове
Предстоящи курсове 2020-05-13T10:58:53+00:00

Във ВВМУ е организиран курс:

– Компетентност на морските лица, изпълняващи задължения, свързани със сигурността на кораба;
– Елементарни познания за сигурността на кораба
– Офицер по сигурността на кораба
– Офицер по сигурността на пристанището (пристанищното съоръжение)

от 07.05.2020 г. е възобновено провеждането на курсове:
– „Подготовка за Експлоатация на съвременни системи за управление на главни и спомагателни машини” („Training on Monitoring of the Main and Auxiliary Machinery Operation and Associated Control Systems”);
-„Управление на ресурсите на машинно отделение и работа в екип” („Training in Engine Room Resource Management and Teamwork”);
 – „Техническо обслужване на корабно електрообзавеждане с напрежение над 1000 волта” (“Safe Operation and Maintenance of Power Systems in excess of 1000 volts”);
–  Курс по програма покриваща изискванията на IMO моделен курс 7.02;
– Подготвителен курс за управленско ниво за механици.
  1. От 26.05.2020 г. ще се проведе курс „Подготовка за Експлоатация на съвременни системи за управление на главни и спомагателни машини” („Training on Monitoring of the Main and Auxiliary Machinery Operation and Associated Control Systems”).
  2. От 12.05.2020 г. ще се проведе курс „Подготовка за Експлоатация на съвременни системи за управление на главни и спомагателни машини” („Training on Monitoring of the Main and Auxiliary Machinery Operation and Associated Control Systems”).
  3. От 18.05.2020 г. ще се проведе курс „Управление на ресурсите на машинно отделение и работа в екип” („Training in Engine Room Resource Management and Teamwork”)
  4. От 27.02.2020 г. ще се проведе курс „Техническо обслужване на корабно електрообзавеждане с напрежение над 1000 волта” /“Safe Operation and Maintenance of Power Systems in excess of 1000 volts”/.
  • Контакти и записвания:

    0889 820058 – само за посочените курсове, за други курсове моля погледнете по-долу.

За курсове GMDSS повече информация и контакти тук – телефон 0889750450 – Михаил Денев

За водолазни курсове повече информация и контакти тук – телефон 0897866816

За курсове „Техническо обслужване на корабно електрообзавеждане с напрежение над 1000 волта”  телефон 0889 820058

За курсове 4 в 1 повече информация и контакти тук телефон  0888430 446

За курсове Управление на екипа и ресурсите на мостика, Обработка и превоз на пакетирани и твърди опасни, вредни и рискови товари, Оперативно използване на електронни карти
и информационни системи повече информация и контакти тук телефон 0886 857975

За курсове Управление на екип и ресурсите в машинно отделение повече информация и контакти тук телефон 0889 820058

За курсове по английски език повече информация и контакти тук телефон 052/552284

За курс Експлоатация на съвременни системи за управление на главни и спомагателни машини 0889 820058

Подготвителен курс „Управление ресурсите и работа в екип в машинно отделение на тренажор и в лаборатории“ – 0889 820058

Курс по програма покриваща, изискванията на IMO моделен курс 7.02 – 0889 820058