Home/Обучение/Студентско кредитиране
Студентско кредитиране 2016-07-31T10:01:55+00:00

Съгласно Закона за кредитиране на студенти и докторанти следните банки са включени в списъка на подписалите договор за студентско кредитиране с Министъра на образованието и науката:

  • Банка ДСК ЕАД
  • Първа Инвестиционна Банка АД
  • Райфайзенбанк  (България) ЕАД
  • Алианц Банк България АД
  • Юробанк България АД

Студентското кредитиране има за цел да създаде условия за облекчаване на достъпа до висше образование в Република България.

За повече информация и типов договор можете да разгледате:

Страницата на МОН за Студентско кредитиране и Стъпките за получаване на студентски кредит.