Студентско кредитиране

Home/Обучение/Студентско кредитиране
Студентско кредитиране 2020-02-29T15:45:10+00:00

Съгласно Закона за кредитиране на студенти и докторанти следните банки са включени в списъка на подписалите договор за студентско кредитиране с Министъра на образованието и науката:

  • Банка ДСК ЕАД
  • Първа Инвестиционна Банка АД
  • Райфайзенбанк  (България) ЕАД
  • Алианц Банк България АД
  • Юробанк България АД
  • Българо-американска кредитна банка АД
  • Инвестбанк АД
  • Обединена българска банка АД

Студентското кредитиране има за цел да създаде условия за облекчаване на достъпа до висше образование в Република България.

За повече информация и типов договор можете да разгледате:

Страницата на МОН за Студентско кредитиране и Стъпките за получаване на студентски кредит.