Home/За нас/Структура/Факултет Инженерен
Факултет Инженерен 2023-05-29T06:39:41+00:00

Факултет „Инженерен“ е основно звено в състава на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Създаден е на 11.01.1999 г. в съответствие с реформата във военно-образователната система и изискванията на Закона за висшето образование. До тази дата структурата на ВВМУ не включва факултети (с изключение на няколко години след 1976 г.), а катедрите са на пряко подчинение на Заместник-началника на училището по учебната и научната дейност.

Факултет „Инженерен“ се състои от пет катедри:

Факултетът се ръководи от декан –  к-н І р. доц. д-р Христо Валериев Христов и зам-декан проф. д-р Юлиян Василев Москов, научен секретар доц. д-р Тихомир Гришев Василев.

Специалностите, по които се провежда обучение във Факултета, са:

Деканат:
Елена Николова
Красена Михайлова
ел. поща: k.mihailova@nvna.eu || e.nikolova@nvna.eu
тел. 052/552-379