Hristova
Антонина Димчева Христова
Главен асистент доктор

Родена на 19.06.1965 г.
nacid_logo_white

Образование
2014 - 2017
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Докторска програма

1983-1988
Бакалавърска и магистърска програма

Сиктивкарски държавен университет – СССР (сега Руска федерация)

специалност Физика

Заемани длъжности
2018 – до сега
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров" Варна

Главен асистент в катедра ,,Математика и физика“

2010 – 2018
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров" Варна

асистент в катедра ,,Математика и физика“

2004 – 2010
Първа езикова гимназия – гр. Варна

учител

2002 – 2003
Частно основно училище и езикова гимназия „Знание и сила”

директор

1988 – 1999
СОУ „Елин Пелин”, СОУ „Климент Охридски”, Хуманитарна гимназия „К. Преславски” – гр. Варна

учител

Преподавани дисциплини
  1. Физика
Научни публикации

Езици

Руски