shopov
Богдан Димитров Шопов
Асистент

Роден: 13.07.1977
гр. Варна, България

nacid_logo_white

Образование
1995 − 2000
ТУ - Варна

Магистърска програма

Заемани длъжности
2019 – до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Асистент

Научни публикации
orcid

Владеене на език:

Английски