Valentina Grancharova
Валентина Владимирова Грънчарова
Доцент доктор инж.

nacid_logo_white

Образование
2004-2007
Технически университет – Варна

Докторска програма

1997- 2002
Технически университет – Варна

Магистърска програма

Заемани длъжности
2017 - до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Доцент

2012 - 2017
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Главен асистент

2011- 2012
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Асистент

Научни публикации
orcid

 

Езици

Английски