valentina-markova-petrova
Валентина Маркова Петрова
Доцент д-р

nacid_logo_white

Образование
2017 - 2019
ВСУ „Черноризец Храбър“

Магистърска програма

2012 - 2014
ШУ „Епископ Константин Преславски“

Магистърска програма

2002 - 2006
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Докторска програма

1994 - 1999
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Магистърска програма

Заемани длъжности
2023 – до сега
ВВМУ “Н. Й. Вапцаров“

Ръководител на катедра

2022 – до сега
ВВМУ “Н. Й. Вапцаров“

Доцент

2021 – 2022
ВВМУ “Н. Й. Вапцаров“

Главен асистент

2020 – 2021
ВВМУ “Н. Й. Вапцаров“

Асистент

2018 - 2022
ТУ – Варна

Организатор на курсове за квалификация и преквалификация

2010 - 2018
ШУ „Епископ Константин Преславски“, ДИКПО – Варна

Организатор на курсове за квалификация и преквалификация
Базов учител

1999 - 2020
СУ “Св. Климент Охридски“, гр. Варна

Старши учител

Научни публикации
orcid

Владеене на език:

Английски