Enchev
Валентин Петков Енчев
Асистент к.д.п.

Роден: 11.09.1975

Образование
1994 – 1999
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Магистърска програма

Заемани длъжности
2008 - до сега
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Асистент

2008 - до сега
Гражданско корабоплаване

Капитан далечно плаване

Владеене на език

Английски
Руски